Hoppa till innehållet
Exempel på byggavfall - Too lean to burn too fat to dump.  Foto: Richard Renberg
Exempel på byggavfall - Too lean to burn too fat to dump. Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Too lean to burn too fat to dump

Publicerad: 1 augusti 2016

Too lean to burn too fat to dump - TOOLF - är namnet på ett nytt forskningsprojekt där nya metoder för att behandla vanliga men problematiska typer av avfall skall utvecklas. Forskargruppen inom Avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet arbetar med denna utmaning.

De avfallsgrupper som identifierats är tre avfallsströmmar som är stora (hundratusentals ton per år), men som inte riktigt passar in i befintliga hanteringssystem,  de har för en för låg andel brännbart material för att enkelt kunna behandlas genom förbränning och för hög andel för att kunna deponeras. De prioriterade avfallsströmmarna är tre: Sorteringsrester från grovavfallhantering och bygg- och rivningsavfall, föroenade jordar med hög halt organiskt material, t ex från sågverk, samt slammer från t ex oljeavskiljare vid tvättar som innehåller en blandning av organiska och oorganiska ämnen.

–  I projektet kommer en analys av materialens egenskaper (kemiska, mekaniska et c) ligga till grund för utvecklingen av nya hanteringsmetoder som kan öka nyttiggörandet av ingående material och minska kostnaden för deras hantering, säger Erik Marklund, doktorand i Avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Projektet Too lean to burn too fat to dump är ett forskningssamarbete mellan Luleå tekniska universitet och företaget RGS 90. Projektet finansieras av MISTRA Innovation tillsammans med RGS90 Sverige AB och Luleå tekniska universitet.

Taggar