Hoppa till innehållet

Unikt snölabb i Luleå

Publicerad: 15 december 2016

Forskare vid Luleå tekniska universitet bygger upp ett unikt snölabb för att karaktärisera snö och studera snöns egenskaper. När en snöflinga når marken, samverkar den med andra snöflingor och bildar ett snötäcke. Beroende på temperatur och fuktighet får snötäcket olika egenskaper. Det är dessa egenskaper som forskarna vid Luleå tekniska universitet är intresserade av och nu ska granska i minsta detalj.

– Vi vill ta fram metoder som kan hjälpa oss att förstå hur snö förändras och påverkas i olika miljöer. Det är viktigt vid snötillverkning för då kan snöbearbetningen anpassas så att snön får just den kvalitet man önskar. För biltestverksamheten är det extremt viktigt. De vill kunna testa vinterdäck på exakt likadant snöunderlag för att få däcktesterna repeterbara. Där ska vår forskning om snöstruktur bidra med kunskap, säger Johan Casselgren, forskare inom Experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitetet.

Forskarna knutna till labbet ska vidareutveckla fyra olika metoder för att karaktärisera snöstruktur. Det handlar om tre optiska metoder (Road eye sensor, spektrometer, holografi) och en teknik baserad på röntgenstrålning, kallad mikrotomografi. De ska tillsammans utveckla förmågan att karaktärisera snö, dels direkt på plats i till exempel en skidbacke, dels på extrem detaljnivå i labbmiljö och utomhus genom att på avstånd kunna mäta densitet av frost och is på vindkraftverk.

Helt ny metod för karaktärisering av snö

En av metoderna som forskarna ska utveckla är helt ny för att karaktärisera snö. Den går ut på att med hjälp av holografi avbilda den interna strukturen hos snö för att komma åt kornstorleken. Genom att lysa igenom snökorn med laserljus ska forskarna få fram en tredimensionell bild av hela snöstrukturen. Med laserljus undersöka snöns egenskaper vad gäller densitet, fuktighet och kornstorlek och hur dessa förhållanden förändras under tid och av förändringar i tryck och temperatur.  Syftet är att kunna beräkna hur en testbana för vinterkörning förändras och uppför sig under slitage. För att föstå det behöver man känna till snökornens form och hur de sitter ihop.

– För olika verksamheter kopplade till snö och is är det viktigt att ha kunskap om snökvaliten. Luleå tekniska universitet ska bli ledande i Sverige när det gäller att karaktärisera snö och is och vårt labb har ingen motsvarighet någonstans i Sverige, säger Johan Casselgren.

Många forskare knutna till projektet

I teamet ingår förutom Johan Casselgren, Mikael Sjödahl, Fredrik Forsberg, Erik Olsson, Eynas Amar, Lavan Eppanapelli och Nina Lintzen. Samt Johan Wåhlin vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU).

Forskningen finansieras av Energimyndigheten, svenska och norska trafikverket och Luleå tekniska universitet. Samarbetspartners är bland andra SPGA (Swedish Proving Ground Association), Arctic Falls, NTNU, Klimator och Darkathlo.

Kontakt

Johan Casselgren

Johan Casselgren, Biträdande professor

Telefon: 0920-491409
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

I media

Starka forsknings och innovationsområden

Taggar