Hoppa till innehållet

Utlandsstudier ger perspektiv på yrkesrollen

Publicerad: 9 september 2016

De senaste åren har intresset ökat bland studenterna för utlandsstudier. För att inspirera och sprida information anordnades den årligt återkommande Internationella kvällen för studenter på Institutionen för hälsovetenskap.

– Jag har fått se och lära mig mycket som jag inte skulle fått om jag inte åkt utomlands. För mig har det varit väldigt värdefullt, säger sjuksköterskestudenten Lisa Rapp, som åkte till Färöarna och gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, inom äldreomsorgen.

Under den Internationella kvällen hölls föreläsningar av studenter som gjort delar av sin utbildning utomlands. Syftet med kvällen är att inspirera fler studenter att åka. 35 intresserade kom för att lyssna på föreläsningar om utlandsstudier från bland annat Island och Färöarna.

Viktigt med kommunikation

Studenter som genomför delar av utbildningen utomlands får ta del av andra länders sätt att jobba får därigenom ett bredare perspektiv på den kommande yrkesrollen. Efter fyra veckor inom äldreomsorgen på Färöarna fick sjuksköterskestudenten Indre Spiridonova erfara hur viktig kommunikationen med patienterna är.

– Jag insåg att jag måste blir bättre på att kommunicera och lära mig att det finns andra sätt att kommunicera än språket, som till exempel kroppsspråk och musik.

– Det kan hända även i Sverige att man inte kan prata verbalt med varandra, men att man med kroppsspråket eller andra sätt kan skapa en kontakt och ett förtroende, säger sjuksköterskestudenten Lisa Lundström som åkte till Island för att ta del av äldrevården.

Tydliga skillnader i yrkesrollen

Lisa Lundström märkte även tydliga skillnader i yrkesrollen mellan Sverige och Island.
– Det fanns två personal till varje patient, och patienten stod verkligen i fokus. Ville de åka ut och shoppa en hel dag så gjorde man det. De fick även ha djur i bostaden. Sjuksköterskorna jobbade även mer medicinskt tekniskt än här hemma. Det var väldigt lärorikt att få jobba under helt andra förutsättningar än de som finns i Sverige idag.

På Färöarna upptäckte Lisa Rapp att sjuksköterskorna inte har lika mycket ansvar som i Sverige. Sjuksköterskorna var med patienten hela tiden och hade en god överblick.

– Nackdelen med arbetssättet är att det inte finns tid att arbeta förebyggande, säger Indre Spiridonova.

Arbete i global miljö

För bara några år sedan förlade bara någon enstaka student delar av sina studier utomlands.  Numera väljer cirka 10 studenter per år från institutionen att åka iväg på stipendier, som till exempel Minor Field Studies. Institutionen jobbar aktivt för att stödja studenterna till en internationell mobilitet samtidigt som det långsiktiga målet är att höja kvaliteten på integreringen av globala perspektiv på utbildningarna.

– Vi vill att våra studenter ska bli självständiga aktörer, verka i en global värld och kunna arbeta vart som helst i världen. Genom utlandsstudier breddas perspektiven och de får en ökad förståelse för andra kontexter i sin profession, säger Päivi Juuso, internationell samordnare på Institutionen för hälsovetenskap.

Taggar