Hoppa till innehållet
Kajsa Simu, Lars Stehn och Jarkko Erikshammar Foto: Richard Renberg
Kajsa Simu, Lars Stehn och Jarkko Erikshammar Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vallning ska utveckla industriellt platsbyggande med stöd av digitalisering och coachning

Publicerad: 12 december 2016

Likt en vallabuss som laddas med vallor och personer med kompetens att mäta snökvalitet och valla skidor med syftet att tillsammans med åkaren hitta bästa valla för att vinna just en specifik tävling är den bärande idén med VALLA Coach att en stöttning mot ökad byggproduktivitet och säkerhet måste ske nära produktionen.

VALLA Coach är en mobil testbädd uppställd på byggarbetsplatsen för mätning och coachning ute på fältet. Detta ska ske i samarbete mellan företag och akademi.

VALLA Coach är ett FoU projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Projektet fick klartecken i början av december och syftar till att på byggarbetsplatsen mäta, analyserar och coacha företag och byggprojekt till effektiva produktionsmetoder.

VALLA Coach är ett FoU projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment
VALLA Coach är en fysisk vallabod uppställd på byggarbetsplatsen och bygger på de tre hörnstenarna: Mätning och analyser, Coachning och Lärande och metodutveckling.

Projektet leds av industrin och som verksamhetsledare kommer Kajsa Simu att fungera. Kajsa delar sin tid mellan LTU och NCC. Industrikonsortiet byggs upp av de fem entreprenörsföretagen Ikano Bostad, Veidekke, NCC, BoKlok, Lindbäcks bygg och iTID, ett konsultföretag inom logistik och produktion. Förutom LTU så deltar Linköpings universitet och Chalmers som akademiska parter.

–  Vi har satt upp tuffa men realistiska mål där vi strävar mot en minskning med 20% av ledtid och en 10% minskning av byggkostnader och säkerhetsrisker i de arbetsmoment som vallas säger Kajsa Simu som är adjungerad universitetslektor i Byggproduktion.

VALLA Coach består av två delar; en del för mätning, simulering, visualisering och uppföljning och en annan del för coachning av operativ personal. Mätning genomförs t.ex. som detaljerade rörelser med motion capture teknik med kameror, laser, sensorer, etc. och analyser kopplas mot Virtual Laboratory på LTU.

–  Genom VALLA Coach får företagen ett metodpaket för att lyfta produktionen av hus till minskad variation och stabilare leveranser säger Jarkko Erikshammar, adjungerad adjunkt i Träbyggnad.

–  Att till  exempel digitalt kunna gå igenom arbetsmomentet innan det utförs skarpt har uppenbara fördelar inte bara för att höja kompetens kring hälsa, säkerhet och produktivitet, men också kring mätning och uppföljning, avslutar Lars Stehn, professor i Träbyggnad.

I media:

Lars Stehn

Lars Stehn, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491976
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar