Hoppa till innehållet

Världsunik studie om glukosnivåer under förlossning

Publicerad: 21 november 2016

Ny forskning från Luleå tekniska universitet visar att glukosnivåerna blir naturligt fördubblade under förlossningen, vilket ger mamman extra krafter och en söt energirik modersmjölk. Hos diabetiska kvinnor hålls i dagsläget glukosnivåerna låga med insulin och som en konsekvens blir barnen slöa.

– Det är inte forskat så mycket på kvinnor överhuvudtaget och speciellt inte direkt efter förlossning. Därför känns det jätteroligt att visa att det är naturligt att kvinnor har höga glukosnivåer efter förlossningen. När jag fick resultaten förstod jag att det här måste vara förklaringen till att det är svårt att ställa in glukosnivån hos diabetiska kvinnor, säger Anitha Risberg, medicine doktor i fysiologi vid Luleå tekniska universitet. Forskningen är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Uppsala Universitet.

Fördubblade glukosnivåer

Det intressantaste fyndet i studien, som skett i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Uppsala Universitet, var att glukosnivåerna hos friska kvinnor som genomgick normala förlossningar hade klart förhöjda glukosnivåer upp till tre timmar efter förlossningen. Stresshormonet kortisol var väldigt högt och kom upp i det dubbla - till nivåer som varken män eller kvinnor annars inte kan uppnå senare i livet. Under förlossningsförloppet producerar moderkakan kortisol, som ger ett stöd i prestationsförmågan, vilket är ändamålsenligt. När kortisol kommer ut i blodbanan stiger också glukosnivåerna. Från den höga glukosnivån bildas modersmjölken som blir söt och energirik, vilket gör att barnen bli pigga. Sedan klingar nivåerna sakta av och efter cirka 27 timmar efter förlossningen är de nere i normala glukosvärden.

Påverkar barnen

Graviditetsdiabetes är ett av de vanligaste problemen som uppkommer under graviditeter. Det är väl känt sen tidigare att det är svårt att ställa in glukosnivån hos kvinnor med diabetes efter förlossningen och deras barn bli ofta slöa, vilket anses vara ett problem. När Anitha Risberg och hennes forskarkollegor såg forskningsresultaten gick tankarna direkt till detta välkända problem.

– Idag hålls nivåerna nere med insulin, men i och med studiens resultat kan även diabetiska kvinnor tillåtas ha naturligt förhöjda glukosvärden efter förlossningen. Det skulle kunna ha en positiv effekt på barnen och göra dem mindre slöa. Men det behöver studeras ytterligare.

Världsunik studie

Det finns bara ett fåtal studier gjorda direkt efter förlossningen och ingen i hela världen har tittat på glukosnivåerna. I denna studie har 50 fullt friska kvinnor vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna följts från att de kommit in till förlossningskliniken. Prover, som blod- och urinprover samt vikt, har tagits när de anländer, tre provomgångar under förlossningen och fyra efter förlossningen - ända upp till 27 timmar efter förlossningen. I den gruppen med normala födslar ökade glukos koncentrationen till det dubbla under öppningsfasen av förlossningen. Efter förlossningen sjönk glukoskoncentrationen gradvis.
– Det är fantastiskt att vi har fått följa de här kvinnorna under en så utsatt situation. Utan dem hade det inte varit möjligt att genomföra studien, säger Anitha Risberg.

Tomrum inom forskningen

Framöver vill hon studera diabetiska kvinnor, men också kvinnans tillstånd efter en förlossning och även tiden under amning.
– I dag beskriver vi kvinnans fysiologiska tillstånd som icke gravid eller gravid. Jag skulle vilja plussa på tiden efter förlossningen och under amningen som ytterligare två naturliga fysiologiska tillstånd. Det är normala tillstånd där kroppen agerar annorlunda och här finns ett stort tomrum att fylla när det gäller forskning på kvinnor, och inte minst under denna period i kvinnans liv, säger Anitha Risberg.

I media:

Kontakt

Anitha Risberg

Anitha Risberg, Universitetslektor

Telefon: 0920-493849
Organisation: LTUMVO, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Taggar