Hoppa till innehållet
Bergviken
Verklighetslabbet ligger på ett vård- och omsorgsboende i Luleå kommun. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Verklighetslabb testar nya tekniklösningar

Publicerad: 5 december 2016

Luleå kommun och Centrumbildningen för Innovation och eHälsa, EIC, har fått medel till en förstudie av Vinnova för framtidens vård- och omsorgsboende. I ett verklighetslabb, living lab, ska nya tekniska produkter och tjänster testas i en verklig miljö med ett tiotal fasta boenden och personal dygnet runt.

– Syftet är att kunna testa och demonstrera hur nya tekniklösningar fungerar i ett helhetsperspektiv för brukare och personal vid en hel avdelning samt hur lösningarna påverkar arbetsprocesserna och dess regelverk, säger Per-Olof Egnell, verksamhetsledare på centrumbildningen Centrum för innovation och e-hälsa, EIC, vid Luleå tekniska universitet.

Ledande inom välfärdsteknologi

De viktigaste åtgärderna för att möta välfärdens utmaningar med allt fler årsrika invånare i samhället är att nyttja digitaliseringens möjligheter i välfärdstjänsterna.

– Luleå kommun har i sin strategiska plan ”Äldreplan 2015-2018” beslutat att kommunen ska bli ledande i att nyttja välfärdsteknologi i de tjänster som erbjuds årsrika och personer med funktionsnedsättningar samt dess anhöriga, säger Lena Kruse, verksamhetschef vid Vård och omsorg, Luleå kommun.

Innovationsmiljö med digitala tjänster

Verklighetslabbet ska etableras vid en avdelning på ett vård och omsorgsboende i Luleå kommun och initialt kommer fokus att ligga på sensorer och distanslösningar.

– Verklighetslabbet bidrar till att forskningsresultaten kan testas i en större verklig miljö och implementeras snabbare i verksamheten. Miljön är även en plats för samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, universitet och andra samhällssektorer. Labbet blir en viktig regional och nationell resurs i en större innovationsmiljö med digitala tjänster inom hälsa, vård och omsorg, säger Per-Olof Egnell. 

Förstudien pågår mellan december 2016 till april 2017 och ska ligga till grund för utformningen av kommande insatser. Satsningen stöds av medel från Vinnova och är en del av regeringens vision om Testbädd Sverige. I budgetpropositionen för 2017 beräknar regeringen att Vinnovas anslag ökar med 75 miljoner kronor och beräknas bli 100 miljoner högre 2020 än 2016.

I media:

Taggar