Hoppa till innehållet
Laser Ablation ICP-MS Lab Demo Day LTU 2017

Avancerat laser-labb demonstrerades

Publicerad: 3 april 2017

Laser Ablation ICP-MS, eller laserspektroskopi, är en toppmodern teknik som bland annat används inom geovetenskaplig forskning, exempelvis för att studera förekomsten av så kallade kritiska metaller i malmkroppar. Tekniken är även i högsta grad tillämpbar inom andra områden där man arbetar med fasta prover och är intresserad av t.ex. provets kemiska sammansättning eller fördelningen av spårelement i provet.

– Det var kul att se att så många var intresserade av vårt labb, och diskussionen kring deltagarnas egna provmaterial var riktigt givande, säger Glenn Bark, forskare inom malmgeologi och ansvarig för laser-labbet.

Riia Chmielowski, LA ICP-MS-expert och labbkoordinator.
Riia Chmielowski, LA ICP-MS-expert och labbkoordinator.

Förhoppningen är att fler forskargrupper ska kunna nyttja tekniken, och det var därför labbet demonstrerades. Även externa parter utanför Luleå tekniska universitet är välkomna att kontakta labbet för eventuella samarbeten och bokning av labbet.

Laser Ablation ICP-MS Lab Demo Day LTU 2017
Laser Ablation ICP-MS Lab Demo Day LTU 2017

Labbet för laserspektroskopi installerades 2015/16 och på labbets webbsida kan man se exempel på olika applikationer och experiment inom geovetenskap.

– Vi ser fram emot att samarbeta med andra forskargrupper och externa kunder, avslutar Riia Chmielowski, senior tekniker i labbet.​

Riia Chmielowski

Riia Chmielowski, Forskningsing 1:e

Telefon: 0920-492033
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar