Hoppa till innehållet
Lydia Kokkola
Lydia Kokkola, professor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Biografier och barns kroppar tema för ny forskning

Publicerad: 25 september 2017

Barns kroppar och en översikt av feministiska biografer är temat för två nysläppta böcker av forskarna Lydia Kokkola och Malin Lidström Brock, båda verksamma vid Luleå tekniska universitet.

– Min bok  Writing Feminist Lives är en översikt av feministiska attityder till biografi, en genre som historiskt sett formats utifrån mäns liv och villkor. I boken redovisar jag hur olika feminstiska biografier kan se ut, och vad man vinner och förlorar när man väljer att skriva en biografi över en kvinna på ett visst sätt. Mitt svar på hur en feministisk biografi ska skrivas är att det till stor del beror på vad man lägger i själva ordet feminism, säger Malin Lidström Brock, universitetslektor vi Luleå tekniska universitet.

Färgstarka och kontroversiella kvinnor

I boken utgår Lidström Brock från fyra biografier över fyra färgstarka och kontroversiella kvinnor. Gloria Steinem, Betty Friedan och Germaine Greer var ledande figurer inom den moderna amerikanska feministiska rörelsen på 1960- och 1970-talen, medan Simone de Beauvoir var en fransk filosof, som kom att engagera sig i den franska feministiska rörelsen under samma period.

– Alla fyra kvinnor har skrivit feministiska klassiker, där de inkluderar anekdoter ur sitt eget liv för att föra fram sitt feministiska budskap. När biografer på 1990-talet började skriva de här kvinnornas liv, var de alltså tvungna att bestämma sig för hur de skulle förhålla sig till dessa anekdoter och därmed också till kvinnornas politik. Precis som alla biografer måste de också bestämma vilken form deras berättelse skulle ta, det vill säga vilken typ av biografi de skulle skriva. Det finns nämligen väldigt olika sätt att göra det på. Det jag upptäckte när jag studerade biografierna var att de här valen hängde ihop. Hur biografierna definierade feminism formade inte bara deras attityd till kvinnornas egna livsberättelser och politik, utan bestämde också utformningen av själva biografin, säger Malin Lidström Brock.

Tendens att förbise kroppen

Lydia Kokkola, professor och ämnesföreträdare, vid universitetet står bakom studien The Embodied Child.

– Jag utgår fån det uppenbara faktumet att barn har kroppar.  Anledningen till att vi måste understryka detta är att det finns en tendens i västerländsk kultur att förbise kroppen och fokusera på andra aspekter av barndomen. Det engelska ordet body fångar denna skillnad: det härrör från det saxiska ordet bodig vilket kan översättas till: en bärare eller container. Inbäddad i ordets etymologi är tanken om kroppen som neutral och att det som kroppen innehåller - själen, anden, sinnet, kalla det vad du vill - är både separat och mer värdefullt, säger Lydia Kokkola som tycker att många utbildare har en tendens att enbart fokusera på barnens sinnen och därmed glömmer det kroppsliga.

– Barnens kroppar, i en tydligare utsträckning än vuxna kroppar, förändras. När de växer och mognar lär de sig att använda sina kroppar för att utforska världen. Från det första greppet av en nyfödd bebis til den sexuella utforskningen av kroppar i början av vuxenlivet så kommer kunskap om världen genom kroppen. Som pedagoger vet vi detta och ändå tenderar mångas undervisningspraxis, särskilt på senare år, att förbise kroppen och fokusera nästan uteslutande på sinnet. Detta är särskilt udda med tanke på medieklimatet. Barn idag växer upp omgivna av mer kroppsliga bilder än någonsin tidigare. Vår kultur är mättad med dessa bilder, och det finns ett konstant tryck för att delta i denna kultur genom att dela sin egen kropp. Vi vet inte hur detta kommer att påverka hur barnen kommer att förstå sig själva, andra och världen vi delar.

Kontakt

Lydia Kokkola

Kokkola, Lydia - Ämnesföreträdare

Organisation: Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Lidström Brock, Malin - Universitetslektor

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493048
Rum: R318 - Luleå»