Hoppa till innehållet
Birgitta Bergvall Kåreborn
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Birgitta Bergvall-Kåreborn ny rektor för Luleå tekniska universitet

Publicerad: 30 november 2017

Regeringen har utsett Birgitta Bergvall-Kåreborn till ny rektor för Luleå tekniska universitet.
– Det känns otroligt, otroligt roligt! Jag ser fram emot att leda Luleå tekniska universitet och att tillsammans med medarbetarna jobba mot gemensamma mål, säger hon.

Birgitta Bergvall-Kåreborn tillträder som ny rektor för Luleå tekniska universitet redan den 1 december.

– Jag ser fram emot ett konstruktivt samarbete framöver och vill önska Birgitta Bergvall-Kåreborn lycka till med sitt nya uppdrag, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett uttalande.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, 49, har en lång karriär på Luleå tekniska universitet med sig. Hon kom till universitetet som ung student 1989, då hon började läsa systemvetenskap. Strax innan hon var klar med utbildningen fick hon frågan om hon ville jobba extra med drift och underhåll och sedan som lärare i programmering. Birgitta, som varit bestämd med att hon inte ville jobba inom vård eller skola, upptäckte till sin förvåning att hon älskade att undervisa.

– Jag har verkligen trivts som lärare. Att stanna inom akademin var inte något jag hade funderat på under studierna, men det var en lycklig slump som gjorde att det blev så. När jag blev tillfrågad om jag var intresserad av att doktorera visste jag inte så mycket vad det innebar, men jag tyckte att det lät spännande.

"Får göra det jag brinner för"

2002 disputerade hon med avhandlingen ”A multi-modal approach to soft systems methodology”. 2009 blev hon professor i informatik och 2011 universitetets prorektor. Hon har aldrig funderat på att byta bana och lämna akademin, säger hon.

– Jag trivs otroligt bra – här får jag göra det jag brinner för. Det går att växla mellan forskning, undervisning och ledarskapsuppdrag utan att du nödvändigtvis låser fast dig om du gör mer av det ena och mindre av de andra under en period. Frihetsgraden och att kunna påverka sin situation tilltalar mig mycket.

* Varför ville du bli rektor för Luleå tekniska universitet?
– Jag har varit prorektor ganska länge och det är det roligaste jag har gjort. Jag kände att det skulle vara en otrolig ynnest att få möjlighet att bli rektor. Jag har funderat ganska mycket och övervägt om jag var redo att ge upp min forskarkarriär och landade i att mitt förstahandsval var att bli rektor, helst här på Luleå tekniska universitet, säger hon och fortsätter:

– Jag känner lärosätet och människorna här känner mig och vet mina styrkor, och svagheter med för den delen. Jag kliver på som rektor när vi precis initierat ett nytt visionsarbete och det ska bli väldigt roligt att tillsammans med medarbetarna arbeta fram Vision 2030 och sedan jobba för att förankra och implementera den i hela organisationen.

* Vilka är dina styrkor som rektor?
– Jag är förändringspositiv. Jag tycker om att driva förändringsprojekt och att prova nya arbetssätt. Allt kommer inte att lyckas, men en del gör det och som tur är lär man sig mycket även av misstag och misslyckanden, säger hon och tillägger:  

– Vi befinner oss i en tid när många stora förändringar sker i samhället och vi som lärosäte måste identifiera hur vi på bästa sätt nyttjar nya trender och tekniker för att öka kvalitén och attraktionskraften inom utbildning och forskning.

Hon konstaterar att konkurrensen om forskningsmedel ständigt ökar. Att ligga kvar omkring 60 procent externfinansiering ser hon som en bra nivå.

– Jag tror mycket på att ämnen och områden kan hjälpa och inkludera varandra, inte minst vad gäller forskningsfinansiering. Ta ett exempel som gruva – det har verkligen expanderat och blivit tvärvetenskapligt. Breddningen har stärkt både de tekniska och de samhällsvetenskapliga ämnena.

* Vad ser du för andra viktiga frågor att jobba med framåt?
– Jag tror att digitalisering har potential att ganska radikalt förändra verksamheten vid universitet och högskolor, men det är viktigt att säkerställa att förändringarna sker i linje med våra akademiska värderingar.  

* Har du något exempel på vad du ser påverkar oss?
– Ett exempel är MOOC-utbildningar. För mig är MOOC:s intressanta för att de ger exempel på alternativa undervisningsformer och utmanar våra föreställningar om utbildning och hur lärande kan ske. Det är inte så att vi måste bli ett starkt ”MOOC-universitet”, men jag tror att det finns moment i MOOC-pedagogiken som kan vara värdefulla för oss, exempelvis hur utvalda delar av en kurs kan automatiseras och därmed skapa ökat utrymme för diskussioner och andra former av studentkontakter.

– Om vi på allvar tänker att vi ska få ett uppdrag för det livslånga lärandet, så måste vi minska våra kostnader och då måste vi hitta nya sätt för hur vi undervisar.

* Hur ska Luleå tekniska universitet fortsätta vara ett attraktivt universitet när blivande studenter väljer utbildning?
– Det viktigaste är kvaliteten på utbildningarna i sig och att vi har ett utbud som ligger i tiden. 


Hon tror även på att stärka och synliggöra arbetslivsankytningen på utbildningarna ännu mer.

– Men vi ser också tydligt att studenter inte bara väljer en utbildning eller ett campus, de väljer en studieort och en stad. Då är de samarbeten vi har med Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna mycket viktiga. Vi måste jobba med kommunerna för att tillsammans vara attraktiva och locka studenter, och då är bostäder självklart en knäckfråga.

Birgitta Bergvall-Kåreborn säger att det vore roligt att stärka universitetets tekniska profil ytterligare, så att den inkluderar alla ämnesområden.

– Med tanke på den snabba teknikutvecklingen som vi ser inom alla branscher så är det viktigt att alla våra utbildningar förbereder studenterna för dagens och morgondagens arbetsliv. En teknisk profil är en strategi för att jobba för det.

* Har du några andra frågor du känner särskilt starkt för?
– Jämställdhet och kompetensutveckling är två som jag jobbat mycket med sedan jag blev prorektor. Vi är en organisation som hela tiden lyfter fram att det är meriter som gör att du får ett jobb, ett uppdrag eller ett anslag beviljat och då måste vi säkerställa att det är så. Det är inte modernt eller hållbart och det ger inte signaler om en attraktiv arbetsplats om det är på något annat sätt. Vad det än gäller så tappar vi kompetens och kunskap om vi bara vänder oss till ena halvan av befolkningen. Det ideala skulle vara om alla våra utbildningar är könsneutrala, men vi har en väldigt lång väg dit. Jag ser det ändå som en vision och önskar att vi kommer dit.

* Vad gör du för att koppla av från jobbet?
– Jag är otroligt trädgårdsintresserad. Jag tycker mycket om trädgårdsarbete och att gräva ut nya rabatter. Att vara utomhus och aktiv med kroppen och träna tålamodet – det är avkoppling för mig.