Hoppa till innehållet

Digitalisering ställer nya krav

Publicerad: 12 maj 2017

Digitaliseringen av skolan har öppnat upp för nya undervisningsformer som tidigare generationer bara kunde drömma om. Men i digitaliseringens spår följer också nya utmaningar för lärare och elever.

– Eleverna lever i en delvis annan värld än vi vuxna idag och det är vår uppgift som lärare att försöka förstå och anpassa undervisningen utefter det och ge dem rätt verktyg att hantera överflödet av information på nätet, säger Kristoffer Nordekvist, förstelärare på Montessoriskolan i Luleå under sin föreläsning om digitalisering på Vetenskapens hus.
Digitaliseringen av skolan har förändrat undervisningen i grunden och med den följer en uppsjö av möjligheter och fördelar.

– Den har till exempel medfört en mer kollaborativ lärprocess och mer av multimodalitet. Alltså möjligheten att kombinera flera uttrycksformer samtidigt vilket innebär fler sätt att undervisa och kommunicera med alla elever. Elever ges möjlighet att bearbeta ett ämne ur olika vinklar och då kommer vi också nå en djupare förståelse när tekniken är i händerna på pedagoger som vet hur man ska använda den. Dessutom så visar vi på detta sätt att elevernas vardag är viktig.

Saknas teknisk kunskap

Men digitaliseringen ställer också höga och, i viss mån, förändrade krav på dagens lärare.

– Som lärare behöver jag ämneskunskap vilket jag behövde oavsett om jag jobbade för tjugo år sedan eller idag. Sen behöver lärare didaktisk skicklighet, hur man lägger upp ett undervisningsinnehåll, och en teknisk förtrogenhet. Tyvärr är de flesta lärare inte nog tekniskt kunniga och saknar rätt didaktisk skicklighet för att bedöma vilka digitala verktyg som ska användas och där behöver skolan jobba mycket med fortbildning. En fråga som främst måste ligga på en ledningsnivå, säger Kristoffer Nordekvist.

En ständigt levande fråga

Caroline Graeske, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, betonar vikten av att jobba med digitalisering på lärarutbildningen.

– Det är en ständigt levande fråga för oss och något som vi jobbar med. Inte minst med tanke på de nya direktiv från skolverket där man skärper skrivningar och betonar att digital kompetens är något som ska genomsyra skolan. Det är självklart något som vi på lärarutbildningen måste förhålla oss till, konstaterar Caroline Graeske som tror att den väl utbyggda distansundervisningen på universitetet är lärarutbildningen till gagn.

– Vi är helt enkelt tvungna att jobba med teknik och olika tekniska lösningar som andra lärosäten inte behöver förhålla sig till. Våra studenter arbetar redan nu med en mängd olika appar och program i sin undervisning men jag tror att det viktigaste är att hitta rätt förhållningssätt till digitaliseringen för tekniken förändras ständigt och vi måste akta oss för att fastna i en specifik tekniklösning som sedan blir daterad.

Föreläsningen med Kristoffer Nordekvist är en del av firandet av lärarutbildningens 110-årsjubileum. Under våren, sommaren och hösten kommer det att anordnas föreläsningar, samtal och debatter för att uppmärksamma detta.

Kontakt

Caroline Graeske

Graeske, Caroline - Biträdande professor, Stf Prefekt

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491005
Rum: D505 - Luleå»

Taggar