Hoppa till innehållet
Anna_Krook_Riekkola
Anna Krook Riekkola, biträdande universitetslektor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Energimodell som stöttar regeringens vägval

Publicerad: 23 januari 2017

När regeringen ska välja den smartaste vägen mot ett koldioxidneutralt Sverige år 2045 tog man hjälp av forskaren Anna Krook Riekkola vid Luleå tekniska universitet. Hon har utvecklat energisystemmodellen TIMES-Sweden som visar hur begränsade resurser bör användas för att nå ett uppsatt mål.

– Energisektorn har väldigt långa ledtider, ett kärnkraftverk har till exempel en livslängd på över 40 år, så för att ställa om energisystemet krävs ett långt perspektiv. Därför måste beslutsfattarna redan nu identifiera hur det framtida energisystemet ”bör” se ut och hur vi ska ta oss dit, säger Anna Krook Riekkola, biträdande universitetslektor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Ett sätt att utforska olika vägar i framtiden är att använda energisystemsmodeller som TIMES. TIMES-Sweden är en komplex optimeringsmodell med över 100 000 parametrar som tar hänsyn till teknik, ekonomi och miljö i hela energisystemet, från tillförsel till användning av energi i syfte att nå efterfrågan på energirelaterade varor och tjänster (exempelvis km per person i bil, ton producerad stål, uppvärmning av villor). Modellen hjälper beslutsfattare att identifiera kostnadseffektiva vägar att nå givna förutsättningar och uppsatta mål.

Teknikutveckling viktig för att nå klimatmål

Regeringens klimatmål är att Sverige ska vara koldioxidneutralt år 2045. Ett ambitiöst mål, men det går att nå om vi fortsätter att utveckla ny och existerande teknik. De scenarion som tas fram med TIMES-Sweden bygger exempelvis på att elbilar blir billigare och att Carbon capture and storage (CCS) är utvecklad. CCS är ett samlingsnamn på tekniker där koldioxid från en process fångas upp och lagras djupt ned i marken eller havsbotten.

– Modellen talar om när i tiden olika omställningar behöver ske. Görs saker i fel ordning så når vi kanske inte målen alternativt så blir det betydligt dyrare att nå målen. De investeringar som är billigast för att halvera utsläppen kan försvåra omställningen till nettonollutsläpp, speciellt om investeringarna omfattar ny infrastruktur. TIMES-Sweden är dynamisk, det vill säga optimerar över hela tiden, vilket innebär att teknikval som på kort sikt är billigast bara väljs om de samtidigt bidrar till att minimera kostnaden för att nå målen över hela perioden.

Modellen visar att Sverige kan ställa om till ett koldioxidneutralt energisystem år 2045. El, fjärrvärme och uppvärmning kan i princip vara fossilfria redan år 2020. Utmaningen ligger i transportsektorn och i industrin. För transportsektorn är det avgörande med en teknikutveckling vad gäller fossilfria fordon och biodrivmedel, speciellt vad gäller godstrafiken. Vissa områden har svårare att ställa om, cementindustrin släpper exempelvis ut koldioxid i vissa processer, då hjälper det inte att byta bränsle eller teknik, då kan CCS vara en lösning.

Modell som kräver detektivarbete

Det sker en ständig uppdatering av TIMES-Sweden, som är en utveckling av en gemensam europamodell som byggdes upp i två olika EU-projekt, där Anna-Krook Riekkola var ansvarig för den svenska delen.

– TIMES-Sweden är anpassad för svenska förhållanden. Vi behöver hela tiden uppdatera den med ny kunskap som kommer fram i rapporter och intervjuer. Exempelvis så är biomassa en viktig pusselbit i Sveriges energisystem, då det är en begränsad resurs som kan användas på många olika sätt.

– Det som är roligast med modellen är att den kräver en del detektivarbete. Du kanske får fram ett resultat som är lite oväntat. Då gäller det att gå tillbaka och förstå den kedja av reaktioner som ledde fram till det resultatet. Det är också roligt att arbeta med beslutsfattare, och förstå hur de tänker. Samtidigt finns det alltid de som kommer att vara väldigt kritiska till de förslag jag tar fram. En sådan dialog kan leda till att vi kompletterar modellen, men det kan också vara så att den som är kritisk har svårt att se helheten på grund av preferens för en viss teknik, säger Anna Krook Riekkola.

Kontakt

Anna Krook-Riekkola

Krook-Riekkola, Anna - Biträdande universitetslektor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492552
Rum: E157 - Luleå»

Nyheten i media

Taggar