Hoppa till innehållet

Exjobb publiceras i vetenskaplig tidskrift

Publicerad: 22 maj 2017

Tidigare studenten Lisa Thorén Hedin blev klar med sitt examensarbete i industriell ekonomi 2014. Nu har hennes resultat om samhällsengagemang och utveckling inom svensk gruvindustri publicerats i en vetenskaplig tidskrift. 

– Artikeln handlar om hur gruvföretag kan ta ett större socialt ansvar. I min studie gjorde jag intervjuer hos Boliden och tittade på hur de arbetar idag samt hur de kan bli mer effektiva. Det finns förbättringsmöjligheter i det systematiska arbetet med hur de sätter hållbarhetsmål som övervakas, mäts och utvärderas, säger Lisa Thorén Hedin som idag arbetar som projektingenjör på Trafikverket.

Det finns väldigt lite data som visar hur företag jobbar i praktiken och fallstudien kunde därför fylla en kunskapslucka inom vetenskapen. Resultatet har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften "The Extractive Industries and society", som fokuserar på samhällsekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av gruvdrift samt olje- och gasproduktion. Tidskriften som har getts ut sedan 2014 finns redan med på Norges och Danmarks nationella auktoritetslista samt är indexerad i databasen Web of Science vilket innebär att den håller vetenskaplig höjd.

Gör nytta inom forskningen

Lisa Thorén Hedins handledare Helena Ranängen, universitetslektor i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet, såg tidigt att det fanns stor potential att använda examensarbetet för att skriva en vetenskaplig artikel.  

– Lisa är duktig och hade samlat empiriska data på ett bra och strukturerat sätt vilket gjorde att vi kunde skriva artikeln. Det unika är också att hon har tittat på frågan utifrån företagens perspektiv. Det är roligt när en student gör examensarbete som kan bli forskning, säger hon. 

Som forskare blir du värderad efter antal vetenskapliga publikationer du medverkar i, och Lisa Thorén Hedin som övervägt att forska i framtiden tycker att det är roligt att resultaten av hennes examensarbete kommer till nytta redan nu.

– Det känns jättekul och är en bekräftelse på att jag gjort ett bra exjobb. Nu kommer det inte bara företagen till del utan är även granskat och kan användas i vidare forskning, säger hon. 

Kontakt

Helena Ranängen

Ranängen, Helena - Biträdande professor

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491398