LTU Business: Företagsekonomisk integrationskurs

Företagsekonomisk integrationskurs

Publicerad: 3 november 2016

En grupp blivande civilekonomer som läser termin 5 får i uppgift att utveckla affärsidéer och tillhörande affärsplaner för ditt företag där de utnyttjar den utveckling som sker och planeras inom företaget för närvarande

Vilket resultat kan ni som företag vänta er:

Nya ögon på företagets utveckling och framtida möjligheter genom en skriftlig affärsplan baserat på ett systematiskt och analytiskt tillvägagångssätt hos studenterna.

I projektet får kursdeltagarna möjlighet att utveckla sin förmåga att integrera/tillämpa kunskaper/färdigheter förvärvade inom det företagsekonomiska området och ni som företag får möjligheten att ta del av dessa kunskaper och färdigheter.

Så går samarbetet till:

Samarbetet startas med en dialog med den kursansvariga där studenternas uppdrag preciseras. Sedan påbörjas studenternas arbete med ett besök på företaget, och sker sedan i dialog med företag under kursens gång.

Avslutningen är en skriftlig rapport, inklusive en affärsplan, och en muntlig presentation, som kan ske på företaget om ni önskar.

Vad krävs av er som företag:

Att ni har tid att ta emot studentgruppen och under kursens gång vara tillgängliga för frågor och datainhämtning. Att ni är öppna och välkomnande för nya idéer och inspel.

Exempel på tidigare omgångar av kursen:

  • Jokkmokks kommun och Bodens kommun har under 2014 och 2015 fått chansen att ta hjälp av studenter i sin tillväxt.

För frågor och information:

Taggar