Hoppa till innehållet
Malin Lindberg, Maria Ek Styvén
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskar om attraktiva platser och arbetsgivare

Publicerad: 29 mars 2017

Hur handels- och besöksnäringen jobbar med sina varumärken för att attrahera och behålla medarbetare och kunder, samt hur man kan samverka runt innovativa lösningar för att utveckla stadskärnor som lockar nya kunder och besökare, undersöks i två nya forskningsprojekt.

Handels- och turistföretag har båda stor betydelse för Sveriges ekonomi. Och ett varumärke som ger positiva signaler till ny arbetskraft och till kunder är ovärderligt. 1000 anställda och presumtiva anställda ska nu ge forskarna material för att öka kunskapen om hur företag kan stärka sitt varumärke som arbetsgivare, så kallad employer branding.

– Medarbetarna har en avgörande roll för att ett varumärke uppfattas som positivt och en attraktiv arbetsgivare lockar till sig kompetenta medarbetare som stannar kvar och får även säsongsanställda att komma tillbaka, säger biträdande professor Maria Ek Styvén som samarbetar med Visit Luleå och en referensgrupp av lokala företag i projektet.

På Visit Luleå uppskattar man samarbetet med Luleå tekniska universitets forskare.

– Besöksnäringen är en tillväxtbransch i Luleå och regionen. Vi är på god väg att nå det nationella målet om fördubblad omsättning i besöksnäringen till 2020. Det är därför väldigt positivt med dessa båda forskningsprojekt eftersom attraktiva arbetsgivare och städer är en konkurrensfördel för att klara av kompetensförsörjningen inom besöksnäring och handel. Med ny och ökad kunskap kan vi bättre möta morgondagens behov, säger Jenny Hellman, Visit Luleå.

En lång rad företag medverkar även i det projekt som leds av biträdande professor Malin Lindberg. Här är stadskärnan i Piteå med sitt välkända koncept Småstad, Sveriges äldsta gågata, utgångspunkten för att ta fram nya kunskaper och koncept för innovativ platsutveckling  med tillämpning även i Kiruna efter stadsomvandlingen.

Fokus ligger på handel och på besöksnäring i Piteå och hur synergier kan uppnås  då företag samarbetar runt att öka attraktionen i stadskärnan. Projektet är en fortsättning av tidigare forskning om platsinnovationer kopplat till Swedish Laplands besöksnäring där ett resultat blev en orienteringsbok och en hemsida om hur man kan arbeta med platsinnovation.

De ovannämnda projekten, Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring och Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier, finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF  och Handelsrådet med totalt 3.3 miljoner kronor.

Av de fyra projekt som fått finansiering fick Luleå tekniska universitet två. 

 

Kontakt

Malin Lindberg

Malin Lindberg, Professor

Telefon: 0920-491082
Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Kontakt

Maria Ek Styvén

Maria Ek Styvén, Professor

Telefon: 0920-491501
Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle