LTU Business: Integrationsprojekt

Integrationsprojekt - företagsekonomi, logistik och kvalitet

Publicerad: 3 november 2016

Denna kurs ger er som företag chansen att få nya ögon på er utveckling och framtida möjligheter genom att flera grupper av blivande civilingenjörer inom Industriell ekonomi analyserar vilka strategiska vägval som är möjliga.

En grupp av blivande civilingenjörer inom Industriell ekonomi som läser sin sjätte termin får uppgiften: ”hur ska Företaget AB utvecklas och vilka krav ställer detta på nätverkande aktörer”. Studenterna ska själva, efter informationsinhämtning om företagets historia och nuläge, problematisera fram den utmaning som gruppen ska arbeta med och sedan ta sig an problemet som ett konsultarbete.

Vilket resultat kan ni som företag vänta er:

Företaget kommer få förslag på vilka utmaningar ni bör fokusera på samt hur dessa utmaningar kan lösas samt ett förslag på implementering av förbättringsåtgärderna. Slutleveransen är en skriftlig rapport samt en muntlig presentation på företaget om det önskas. Genom deltagande i kursen får ni nya ögon på företagets utveckling och framtida möjligheter.

Så går samarbetet till:

Ett fåtal företag och organisationer får varje år möjligheten att delta i kursen, och samarbetet tar sin början med ett besök från hela studentgruppen. Denna grupp kommer sedan att delas in i arbetsgrupper om fyra till fem studenter per grupp, där varje grupp arbetar med en specifik utmaning. Vid det första besöket, som normalt sett är en halv till en hel dag, får ni som företag presentera er historia och ert nuläge sedan kommer studenterna tillsammans med sin handledare vid LTU att arbeta fram en problemformulering som arbetsgruppen sedan ska ta sig an. 

I vissa fall, och för vissa arbetsgrupper kan det sedan bli aktuellt för fler besök hos företaget för informationsinsamling.

Avslutningen är som nämnt ovan en skriftlig rapport och en muntlig presentation av varje arbetsgrupp.

Vad krävs av er som företag:

En öppenhet för vilka exakta frågeställningar studentgrupperna kommer att arbeta med och en öppenhet i att dela med sig av information och tid för ett så värdefullt resultat som möjligt.

Exempel på tidigare omgångar av kursen:

  • Skapa tillväxt i Arvidsjaur kommun - där studentgrupperna tog sig an utmaningar från biltestindustrin till att skapa ett levande centrum.

  •  Älvsbyhus erhöll 17 gruppers förbättringsförslag som stödjer de förändringsprocesser som företaget stod inför.

  • Outinens potatis fick 2012 möjligheten att få input till deras tillväxtresa i kurser.

För frågor och information:

Fredrik Backlund

Fredrik Backlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-492077
Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Taggar