Hoppa till innehållet
Mats Oldenburg
Mats Oldenburg, professor och ämnesföreträdare i hållfasthetslära samt föreståndare för Centrum för högpresterande stål (CHS) vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Konferensen som sätter Luleå på världskartan

Publicerad: 23 mars 2017

Presshärdning av höghållfast stål är den dominerande tekniken för att ta fram lätta, säkra och miljövänliga fordon. Det är också ett område där Luleå tekniska universitet ligger i framkant, inte minst tack vare konferensen CHS2 som nu hålls för sjätte gången, den här gången i Atlanta, USA.

– CHS2 är den mest kända konferensserien inom presshärdning och varmformning av stål för tillverkning av fordonskomponenter. Det är ett mycket viktigt område för svensk och internationell industri. Den här och förra konferensen arrangerar vi tillsammans med den amerikanska branschorganisationen AIST (Association for Iron & Steel Technology) och som tidigare är det ett samarbete med universitetet i Kassel, Tyskland. Den kommer att innehålla ett 80-tal presentationer med 250-300 deltagare, säger Mats Oldenburg, professor och ämnesföreträdare i hållfasthetslära samt föreståndare för Centrum för högpresterande stål (CHS) vid Luleå tekniska universitet.

Nya material och nya beläggningar ställer nya krav på processer och beräkningsmetoder. Konferensen är ett sätt att följa med i den snabba utveckling som sker inom presshärdning och varmformning av ultrahöghållfast stål.

– Att bygga nätverk och träffas på det här sättet är väldigt intressant. Det dyker alltid upp nya angreppsätt och nya processer som vi måste ta hänsyn till i framtida forskningsspår. Forskare från hela världen deltar, men det finns också stort intresse från industrin, säger Mats Oldenburg.

Samarbete med Kassel

Konferensserien startade 2008 i samarbete med universitetet i Kassel. Det var ett sätt för Luleå tekniska universitet att behålla sin starka position inom presshärdningstekniken.

– Omkring 2008 upplevde vi att presshärdningstekniken marknadsfördes av företag i Tyskland som en helt ny teknologi och att att vår position som pionjärer inom presshärdning utmanades. Universitetet i Kassel hade ett samarbete med Volkswagen där stora teknikframsteg gjordes och presshärdningstekniken infördes på bred front. Vi blev kontaktade av Universitetet i Kassel och kom överens om att anordna en gemensam konferens inom presshärdning av höghållfast stål, vilket visade sig vara ett vinnande koncept.

CHS2 Proceedings
Konferensbidragen till CHS2 har ökat successivt.

Snabb utveckling i Nordamerika

Till en början alternerade konferensen mellan Kassel och Luleå för att 2015 hållas i Toronto och nu 2017 i Atlanta. Anledningen till att den för andra gången hålls i Nordamerika är att dra fördel av den stora tillväxt som sker där.

– I Nordamerika har man tidigare inte haft samma fokus på lättviktskonstruktioner och miljömedvetande som Europa och Sydkorea, men det har ändrats nu. Den snabbaste utvecklingen inom fordonsindustrin sker i USA, bland annat i Georgia och South Carolina där många europeiska fordonstillverkare öppnar fabriker. Vi ser en fördel i att etablera konferensen i Nordamerika, i stället för att det skapas en motsvarande amerikansk konferensserie. År 2019 tar vi tillbaka konferensen till Europa och Luleå.

Vill behålla initiativet

Trots den starka position som Luleå tekniska universitet och Sverige har inom presshärdning menar Mats Oldenburg att man inte kan slå sig till ro.

– Vi har ett starkt industrikonsortium bakom oss och vi jobbar ihop för att se hur vi kan utveckla svensk fordonsindustri. För att behålla vår position krävs forskningsfinansiering, det är inget som går av sig självt. Det här området är viktigt för svenskt näringsliv och vi vill inte släppa initiativet till USA, Tyskland eller Sydkorea. Fordonstillverkare vill bedriva sin verksamhet där det finns kompetens. Om kärnkompetensen inte finns i Sverige minskar deras incitament att vara här. Vi försöker hitta vägar framåt med industrin och andra aktörer.

Kontakt

Mats Oldenburg

Oldenburg, Mats - Professor

Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491752
Rum: E859 - Luleå»

Taggar