Hoppa till innehållet

MFS-stipendium blev exjobb i Indien

Publicerad: 10 april 2017

Helena Sjöberg har studerat till civilingenjör i arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Hon valde att förlägga sitt examensarbete till Indien för att undersöka vilka könsroller som existerar inom den indiska kulturen och hur dessa påverkar kvinnors deltagande i lokala planeringsprocesser. Under sitt arbete upptäckte hon att det fortfarande finns en tydlig uppdelning mellan vilka ansvarsområden som tillhör män respektive kvinnor, och att detta kan utgöra ett hinder för kvinnors deltagande i utvecklingsarbetet av byarna.

Varför valde du att åka till Indien?

– Jag har velat åka till Indien sen jag var liten, så det var ganska själviska anledningar som fick mig att söka mig dit - att jag ville se och uppleva ett främmande land helt enkelt. Sen hade jag tur att Luleå tekniska universitet har kontakter med Indien sen tidigare och att jag lyckades få MFS-stipendiet för fältstudier i utvecklingsländer vilket gjorde det hela praktiskt möjligt, säger Helena Sjöberg.

Vad var det svåraste med detta arbete?

– Jag tror att det är svårt att skriva ett exjobb oavsett var man är och vad man gör; att vara helt ansvarig för att själv komma på vad man vill skriva om och hur man ska gå till väga. För mig var det svåraste att försöka sortera alla mina intryck av Indien och kulturen där till något användbart i mitt exjobb utan att generalisera och förenkla för mycket. En hel del material kom inte med i exjobbet utan får vara anekdoter jag plågar vänner med istället, säger Helena.

Vad vill du arbeta med i framtiden?

– Det här är den värsta frågan och jag undviker konstant att svara på den när olika släktingar frågar. Jag letar fortfarande efter en arbetsroll där jag får följa mina infall och snöa in mig i olika ämnen, samtidigt som jag får använda de teorier kring samhällsplanering som jag lärt mig under min utbildning. Min enda förhoppning är att jag får arbeta med något i framtiden som gör mer nytta än skada, avslutar Helena Sjöberg, nybliven civilingenjör i arkitektur.

Titeln på Helena Sjöbergs examensarbete är Kvinnors deltagande i planeringsprocessen: Fältstudier i byarna kring Uttarkashi. Handledare var Jennie Sjöholm, biträdande universitetslektor, och Agatino Rizzo, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Genom ett Minor Field Studies (MFS) stipendium kan den som är i slutet av sin högskoleutbildning samla material till sin uppsats eller examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen på plats i ett utvecklingsland

Agatino Rizzo

Rizzo, Agatino - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493438
Jennie Sjöholm

Sjöholm, Jennie - Universitetslektor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491849

Taggar