Hoppa till innehållet

Med öga för geologi

Publicerad: 4 januari 2017

Teknikens hus i Luleå har på uppdrag av SGU - Sveriges geologiska undersökning - har tagit fram en vandringsutställning om geologi med namnet Öga för geologi. Det är en utställning om metaller och mineral och varför de är så viktiga i vår egen vardag, i Sverige och i världen.

En av de som arbetat med och själv medverkar i utställningsmaterialet är Christina Wanhainen, lektor på civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet.

Varför är en utställning om geologi viktig?

–  För att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt. Vilka metaller och mineral använder vi i vår vardag, vilka metaller innehåller våra vardagsföremål, och varifrån tar vi dem?

Vad har du bidragit med?

–  Jag berättar om min relation till geologi, mineral och metaller i mitt yrkesliv som geolog och forskare men också privat. Jag berättar om den forskning som jag bedriver och väcker en del frågor om utvinning, konsumtion och återvinning som inte alltid har så enkla svar.

Hur utbildar man sig till geolog?

–  Här på Luleå tekniska universitet kan man läsa det 5-åriga civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik, där det finns en inriktning mot malmgeologi. Den inriktningen är riksunik, det vill säga du kan inte läsa till civilingenjör inom detta område någon annanstans i Sverige. Utöver detta har vi även en 2-årig mastersutbildning i geovetenskap, med inriktningar mot malmgeologi och miljögeokemi, avslutar Christina Wanhainen.

Christina Wanhainen

Wanhainen, Christina - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492401

Taggar