Hoppa till innehållet

Musikforskning på agendan

Publicerad: 16 juni 2017

Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet stod för första gången värd för den ambulerande konferensen Musikforskning idag.

– Syftet är att samla de svenska musikforskarna, att skapa en mötesplats där vi kan utbyta tankar och idéer. Det är en nationell konferens, även om det finns ett visst internationellt deltagande, berättar Sverker Jullander, professor i musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet.

Bred musikforskning

En föregångare till dagens konferens som anordnas av Svenska Samfundet för Musikforskning och det utvalda lärosätet(i år alltså Luleå tekniska universitet) anordnades första gången redan 1998 under namnet Musikvetenskap idag. Men då musikvetenskap är ett forskningsämne som inte innefattar alla musikaliska discipliner bytte man namn på den årliga konferensen till Musikforskning i dag.

– Anledningen till detta var att man ville välkomna musikforskning i en mer vid mening. Musikforskning är väldigt brett, föreläsningarna vid årets konferens har behandlat ämnen om allt från mikrorytmik i afroamerikansk musik till handskrifter från 1500-talet. Ett ganska nytt inslag är också så kallade recital-lectures, en kombination av föreläsning och konsert, som särskilt lämpar sig för ett ämne som musikalisk gestaltning. Bredden kan uppfattas som både en styrka och en svaghet man jag ser det trots allt som det förstnämnda, för vad är alternativet? Att en viss sorts musik ska vara utesluten från forskningen? Det låter inte som en god idé i mina öron, berättar Sverker Jullander.

Skapar kontakter

Det var vid förra årets konferens som samfundets ordförande Lars Berglund frågade Sverker Jullander och Musikhögskolan om de kunde arrangera nästa konferens.

– Det var en tanke som jag hade haft redan innan men inte hunnit framföra så det var roligt att initiativet kom från samfundet självt, säger Sverker Jullander som tror att konferensen kommer stärka verksamheten i Piteå.

– Det innebär att de som kommer hit upptäcker att vi finns och man får se vad vi har att erbjuda. Studio Acusticum är känt sedan tidigare, men det är inte alla som faktiskt varit här. Dessutom skapar det kontakter mellan oss forskare och möjliggör en större samverkan mellan olika lärosäten och forskningsämnen. Att vi som universitet och musikhögskola får chansen att arrangera ett sådan här stor konferens är självklart väldigt stimulerande.

Tendenser i tiden

Sverker Jullander tycker sig se vissa tendenser i tiden gällande vilka frågor som utmärker svensk musikforskning av idag.
– Ingen fråga är helt dominant men vi ser i dag en hel del musikforskning om undervisning som tar sikte på barn från mindre privilegierade miljöer, och här handlar det också om invandrare och nyanlända. Andra aktuella forskningsfält är digitalt producerad och distribuerad musik samt musikaliskt framförande (”music performance”) där forskare och musiker samarbetar eller där forskarna också är professionella musiker.

Kontakt

Taggar