Hoppa till innehållet
Sverker Jullander
Sverker Jullander. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien

Publicerad: 22 juni 2017

Sverker Jullander, professor i musikalisk gestaltning, valdes nyligen in som ny ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien.

– Det känns naturligtvis roligt, spännande och hedrande att komma in i detta sammanhang; här finns både kolleger och vänner som jag känner sedan tidigare, och många andra, som jag så att säga beundrat på avstånd. Samtidigt känns det ansvarsfullt. Att bli ledamot är ju framför allt ett uppdrag, och Musikaliska Akademien är ju inte bara en ärevördig institution utan en ledande aktör i musiksverige, säger Sverker Jullander som utnämndes till professor på Luleå tekniska universitet år 2006.

Ett erkännande

Sverker Jullander är internationellt verksam som musikforskare och konsertorganist. Han har framträtt som orgelsolist runt om i Europa. På senare år har han i skrifter och föreläsningar samt inom nationella och internationella nätverk arbetat med frågor kring konstnärlig forskning och forskarutbildning med särskild inriktning på musikområdet. Utnämningen till ny ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien ser han som en bekräftelse på att arbetet är uppskattat.

– Det är betydelsefullt för mig som ett erkännande av att det kan vara av värde att i sin verksamhet förena dessa yrkesroller, som jag har försökt att göra. Annars innebär det väl inte, som jag kan se nu, någon stor förändring i det jag håller på med. Fler Stockholmsresor blir det förstås: Akademin har fyra sammankomster per år, utöver högtidssammankomsten i november.

Engagerar sig i musikforskning i vid mening

Sverker Jullander har sedan tidigare vissa uppdrag inom akademien, bland annat som ordförande i forskningsnämnden. Ett arbete som han kommer fortsätta med även framgent.

– Som ledamot vill jag gärna arbeta med frågor som har anknytning till musikforskning i vid mening, inte minst en närmare samverkan mellan de olika musikaliska forskningsdisciplinerna.  Akademins forskningsnämnd är ett bra exempel på detta: här finns inte bara ”traditionella” musikvetare utan även konstnärliga och musikpedagogiska forskare, säger Sverker Jullander och fortsätter.

– Även den högre musikutbildningen är ett viktigt område som ju historiskt ligger nära akademiens verksamhet.  Från Luleå tekniska universitet, men också från min tidigare verksamhet inom orgelforskningen vid Göteborgs universitet, tar jag med mig erfarenheten av hur givande det kan vara även med samverkan mellan musik och andra forskningsområden, framför allt teknik.

Vad betyder det för universitetet att du nu tar plats som ledamot i Akademien?

– För universitetet är det viktigt att enskilda forskare finns med i nationella sammanhang, varav Kungliga Musikaliska Akademien är ett. För Musikhögskolan, som har ett litet perifert geografiskt läge i förhållande till landets stora musikcentra, är det kanske särskilt viktigt att synas på detta sätt. Det är glädjande att konstatera att vår representation i Akademien väl kan mäta sig med övriga musikhögskolors utanför Stockholm.

Kontakt

Taggar