Hoppa till innehållet

Nytt innovativt projekt inom miljöteknik på Luleå tekniska universitet

Publicerad: 9 oktober 2017

I projektet Waterface – Environmental Forensics, är ambitionen att utveckla innovativa, världsledande kommersiella produkter, analysmetoder och tolkningsverktyg, för att spåra och kvantifiera föroreningar och föroreningskällor.

Alltmer sofistikerade analysmetoder och sätt att utvärdera miljöpåverkan efterfrågas av industri, myndigheter och konsumenter. Särskilt i komplexa miljöer där det finns ett flertal källor till höga föroreningshalter i vatten, jord, sediment, vegetation och djur kan det vara svårt att identifiera och kvantifiera de olika källornas betydelse.

Vid en workshop i Luleå presenterades de första resultaten från projektet Waterface som pågått i ett år. Miljöteknik i vid bemärkelse är en framtidsbransch som har stark tillväxt och goda exportmöjligheter för de svenska företag som kunskapsmässigt ligger i frontlinjen och som är starka på forskning och innovation. Befolkningstillväxt, urbanisering och högre levnadsstandard i stora delar av världen ger globala framtidsutmaningar som till exempel ökat behov av naturresurser och därmed större påverkan på miljön.

– Det är därför viktigt att effekter av detta kan spåras innan konsekvenserna blir allvarliga och viktigt att föroreningskällorna kan identifieras så att effektiva åtgärder kan sättas in, säger Anders Widerlund, biträdande professor i Tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet.

– Vi kommer att arbeta med avancerade isotopanalyser som kan generera innovativa, state-of-the-art produkter för spårning av föroreningskällor och långsiktigt förvaltande av miljö och vatten. Detta kan i sin tur leda till utveckling av små och medelstora företag, säger Anders Widerlund.

Projektet Waterface finansieras av Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Norrbotten och genomförs inom forskningsämnet Tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet i samarbete med de Luleåbaserade företagen ALS Scandinavia AB och Vatten & Miljöbyrån. Projektet pågår till 2019.

Anders Widerlund

Widerlund, Anders - Biträdande professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491863

Taggar