Hoppa till innehållet
Luftledningar
Luftledningar. Foto: Math Bollen. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt projekt ska leda till bättre utnyttjande av elnätet

Publicerad: 23 oktober 2017

Luleå tekniska universitet ska i ett nytt projekt tillsammans med Skellefteå Kraft utveckla en metod för att att göra överföringsförmågan i regionnät mer driftsäker.

– Forskningen ska hjälpa till att öka överföringsförmågan i elnätet utan att man behöver bygga nya ledningar eller stationer och utan att äventyra driftsäkerhet och tillförlitlighet, säger Math Bollen, professor och ämnesföreträdare i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Minskar behovet av utbyggnad

Huvudintressenten för projektet är elnätsföretag, både regionnät och stamnät. Att dynamisk belastbarhet kan öka mängden energi som förs över genom nätet har visats i tidigare studier. Det som saknas är ett sätt att kunna jämföra klassiska och moderna lösningar vad det gäller deras förmåga att upprätthålla driftsäkerhet av nätet samt tillförlighet för slutkunder.

– På längre sikt kommer tillämpning av metoder som dynamisk belastningsförmåga att minska behovet på utbyggnad av nätet, utnyttjningsgraden kan ökas och det blir det enklare för nya nätanvändare att ansluta sig. Projektet kommer även att leda till rekommendationer vad gäller insamling av data om tillgänglighet av komponenter för att kunna utföra beräkningarna, säger Math Bollen.

Till nytta för flera intressenter

Projektet kommer också att vara till nytta för tillsynsmyndigheten när de ska bedöma behovet på utbyggnad av regionnätet. Det behöver vara en balansgång mellan kostnaderna och prestandan.

Smarta elnätslösningar som dynamisk belastbarhet kommer även att gynna stora kunder i elnätet eftersom det har potential att vara billigare och snabbare än nybyggnation av ledningar och stationer. Men det finns också risker som hittills inte har blivit kvantifierade. En metod för att beräkna tillförlitligheten behövs för att kunna jämföra risker med olika lösningar.

För utvecklare av smarta elnätsanläggningar så kan de stokastiska modeller som ska utvecklas i projektet tydliggöra vilka komponenter i anläggningen för dynamisk belastbarhet som har störst påverkan på tillförlitlighet och driftsäkerhet.

Utländska nätoperatörer deltar

Huvudfinansiär i projektet är Skellefteå Kraft, även Energimyndigheten och Energiforsk är med och finansierar. Från Luleå tekniska universitets sida kommer Math Bollen, Lars Abrahamsson samt en doktorand arbeta i nära samarbete med Skellefteå Kraft Elnät. En referensgrupp med representanter från nätoperatörer i Sverige, Nederländerna och USA kommer att vara en kunskapsresurs samt ha en styrande roll för de mer praktiska delarna av projektet.

Kontakt

Math Bollen

Bollen, Math - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585713

Taggar