Hoppa till innehållet

Prestandavisualisering av städer

Publicerad: 26 april 2017

Genom att uttnyttja tillgången till öppna data för våra byggda miljöer i nationella, regionala och lokala databaser har Tim Johansson skapat modeller som visualiserar hur städer har byggts och fortsätter att utvecklas. I städerna Kiruna och Gällivare pågår stora stadsomvandlingar när städerna nu flyttas på grund av expanderade gruvor. I Tims modell kan detta ses från ett Google Earth-perspektiv över tid från 1900-tal och in i framtidens nya städer 2030.

– Den här tekniken öppnar nya möjligheter för att generera modeller av våra urbana system för att underlätta visualisering och analys av indikatorer för att öka medvetenheten om hållbarhetsdimensioner, säger Tim Johansson, forskningsassistent inom byggproduktion vid Luleå tekniska universitet.

Ovan: Kiruna stads utveckling över tid från tidigt 1900-tal och in i framtidens nya stad 2030.

Tidigare under detta femåriga arbete med doktorsavhandlingen har vi skrivit om detta kraftfulla verktyg för geografiska bygganalyser, se länk längre ner. I det slutliga arbetet har 90 % av Sveriges flerfamiljshus täckts in vad gäller energiförbrukning, inkomster och antal invånare.

– Av juridiska skäl kan jag i dagsläget inte publicera mina modeller publikt via webben. Det är synd, men i framtiden tror jag denna typ av data kommer att bli publikt, säger Tim Johansson.

Sex fallstudier

Forskningsdesignen är baserad på en iterativ systemutvecklingsmetod där teori, metodutveckling, empiriska observationer och analys upprepades i sex fallstudier. Tre av studierna handlade om omlokalisering av Kiruna centrum på grund av gruvbrytning, där modeller av staden användes för att undersöka effekterna av på energiförsörjning, infrastruktur och byggnader. En metod för att analysera inbyggda energi som härrör från tillverkning och transport av material till byggplats utvecklades i fallstudie fyra. I den femte fallstudien utvecklades en stadsmodell av Malmberget/Gällivare där sociala hållbarhetsindikatorer baserade på enkätundersökning visualiserades och analyserades. Den sista fallstudien utvecklade en energi- och renoveringsatlas över flerbostadsbeståndet i Sverige. Modeller, kartor och sammanställningar utvecklades som presenterar prestandamått på energianvändning, uppskattning av renoveringskostnader, ägandeformer och socioekonomisk status i bostadsområden.

Tim Johansson, nedre raden, tredje från höger. Foto: Per Pettersson.
Tim Johansson, nedre raden, tredje från höger. Foto: Per Pettersson.

Många användningsområden

– Användningsområden kan vara väldigt många. Alltifrån strategiarbete, renovering, energieffektivisering på de statliga verken  ner till att energirådgivare kan arbeta direkt mot fastighetsägare och hitta samt föreslå åtgärder för byggnader som använder mycket energi. Tekniken kan också användas i stadsplanering exempelvis för att utvärdera havshöjningarnas påverkan på byggnader eller hur infrastruktur och bostäder påverkas  av en ny järnväg eller motorväg. Mina metoder möjliggör att det går att göra snabbt och med ganska stora datormängder, avslutar Tim Johansson.

Performance visualization of Urban Systems är titeln på den doktorsavhandling som Tim Johansson försvarade vid en välbesökt tillställning som fyllde lokalen, Luleå tekniska universitets Virtual Reality Studio.

Avhandlingen

Kraftfullt verktyg för geografiska bygganalyser