Hoppa till innehållet

Prisad student i informationssäkerhet

Publicerad: 18 december 2017

Mikel Izagirre, student vid masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet, har mottagit ISACA Sweden Chapter Scholarship Award. Priset får han för sin masteruppsats.

Mikel Izagirre arbetar som mjukvaruingenjör i Spanien där han designar och utvecklar programvara för system till elektroniska lås och åtkomstkontroll. När han ville fördjupa sina kunskaper inom datasäkerhet, valde han att studera på masterprogrammet i informationssäkerhet.

– Vårt beroende av datorsystem och internet har ökat drastiskt och datasäkerhet är därför ett ämne som blivit allt viktigare. Och nu i efterhand kan jag säga att jag gjorde ett bra val – jag tyckte verkligen om programmet.

I sin masteruppsats Deception strategies for web application security: application-layer approaches and a testing, designade och utvärderade Mikel Izagirre ett nytt skyddslager baserat på bluffdata inom ramarna för webbapplikationslagtrafik med syfte att upptäcka och förebygga attacker.

– Strategiernas uppgift var att ”injicera” olika typer av falska element till trafiken som kan vara attraktiva för en angripare men irrelevanta för en legitim användare. Elementen användes som "beten" för att upptäcka skadlig aktivitet och vidta lämpliga åtgärder.

Unik utbildning

Ali Ismail Awad, biträdande professor i informationssystem, har varit Izagirres handledare.

– Det var hård konkurrens men uppsatsen var stringent i sin utformning och visade prov på nytänkande. Vår förhoppning är att så småningom kunna publicera uppsatsen som en forskningsartikel i en bra vetenskaplig tidsskrift, säger Ali Ismail Awad.

– Det här priset bevisar också att vår unika strategi för masterprogrammet i informationssystem, att balansera mellan den tekniska och organisatoriska delen av informationssäkerhet, verkligen fungerar.

Något som Mikel Izagirre håller med om.

– Programmet har olika kurser för att utveckla flera fält inom informationssäkerhet, de kombinerar tekniska, formella och informella aspekter vilket verkligen gör programmet balanserat och komplett.

Taggar