Hoppa till innehållet

Ratad svensk etanol exporteras till Tyskland

Publicerad: 27 september 2017

I dag produceras högkvalitativ etanol i Sverige, etanol som till stor del exporteras till Tyskland. Vad som ledde till det snabbt dalande intresset för etanol i Sverige runt 2012 och därefter har undersökts av Åsa Kastensson, forskare i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

1200 ägare av så kallade flexifuelbilar har svarat på frågor om vad som påverkat deras val av bil och drivmedel. Detta har tillsammans med intervjuer med olika branschaktörer resulterat i en kartläggning av vilka hinder som finns för en ökad användning av etanol.

 – Ska Sverige ha höginblandade biodrivmedel i fordonsflottan visar min studie på ett flertal faktorer man måste ta hänsyn till för att minimera risken att fler biodrivmedel följer E85:s fall. Prissättning och ekonomi är viktigt men även legitimitet och social acceptans. Brister i långsiktighet i politiska incitament och styrmedel för användning och tillverkning av etanol skapar misstro och det drabbar fortsatt utveckling av etanol och andra förnybara drivmedel, säger Åsa Kastensson.

Snabb nedgång

Omkring 2012, när förmånsbeskattningen togs bort, försvann tron på etanol som drivmedel. Åsa Kastensson berättar att en mediedebatt, där etanolproduktion bland annat ansågs konkurrera med livsmedelstillverkning, men även en osäkerhet om dess klimatnytta, bidrog till den snabba nedgången.

Tyskland köper i dag en mycket stor del av den svensktillverkade etanolen som har en mycket hög klimatnytta. Den motsvarar därmed de högt ställda krav som Tyskland ställer på etanolens miljöpåverkan. En ökning av etanolkvoten i bensin stöds i dag av drivmedelsföretagen som avvaktar till dess man ser att det finns politiskt stöd för ökad etanolanvändning.

Forskningsprojektet ”Hinder för ökad användning av höginblandade biodrivmedel i den svenska fordonsflottan” är gjort på Energiteknik, Luleå tekniska universitet, med finansiering från f3, svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.

Taggar