Rektor Johan Sterte invigde lärarfirande

Publicerad: 9 juni 2017

Rektor Johan Sterte invigde firandet av lärarutbildningens 110-årsjubileum med en hyllning till lärarutbildningens betydelse.

– Utbildning är basen till en fungerande demokrati och ska man stå sig i ett globalt kunskapssamhälle är skolan och lärare självklart helt avgörande, säger rektor Johan Sterte och framhåller vikten av firandet.

– Det här är ett jättebra initiativ, inte minst för att det ger före detta och nuvarande lärare chansen att samlas och diskutera förutsättningarna för lärarutbildningen.

Lärarutbildningen mår bättre än på länge

Monica Johansson, prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL), tycker att det är viktigt att träffas och manifestera vid högtidliga tillfällen som 110-årsjubileumet.

– Vi vill visa att vi är stolta över vår lärarutbildning och samtidigt få en möjlighet att träffas för att reflektera över dåtid och nutid och den utveckling som skett, säger Monica Johansson och konstaterar att lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet mår bättre än på länge.

– Intresset för lärarutbildningarna har ökat och idag har vi ett bra söktryck. Vi har nöjda studenter men får också mycket positiv respons från skolorna som tar hand om våra studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Dagarna fortsatte sedan med en mängd olika aktiviteter där till exempel före detta lärare samtalade om sina erfarenheter som från lärarutbildningen. En utbildning som skiljer sig en del från dagens allt mer digitala undervisningsformer. Lena Nyström, universitetsadjunkt och lärare berättade om Luleå tekniska universitets satsning på distansundervisning.

Ökad mångfald

– Det finns ett antal huvudargument till att vi distanssatte grundlärarprogrammet, dels ekonomiska orsaker, vi behövde få in fler studenter och öka sökantalet men också lärarbristen i Sverige där vi som lärosäte behövde titta lite längre än bara fyrkantsområdet där de flesta av våra studenter kommer ifrån. Vi vill ge möjlighet till utbildning även för dem som inte kan flytta från hem och familj. Men det handlar också om ökad mångfald, vi vill ha in lite fler olika typer av studenter i våra grupper för att flera olika typer av lärare ska komma ut i verksamheten, berättar Lena Nyström som upplever att satsning varit framgångsrik.

– Vi har nu fler studenter, söktrycket har ökat och mångfalden har blivit större i grupperna. Både vad gäller ålder och kön men också geografisk hemvist. Vi kan nu möta fler önskemål och har fått en ökad flexibilitet i våra lärarutbildningar.