Hoppa till innehållet
Norrsken över Luleå
Vad gör städer och andra platser attraktiva? Det är en fråga som varit i huvudfokus i projektet Platsinnovation. Foto: Maria Groth Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Så skapas attraktiva platser

Publicerad: 10 mars 2017

Vad behövs för en lyckad utveckling av en plats, så att den blir attraktiv för boende, besökare och näringsliv? Den frågan har varit central i projektet Platsinnovation i Swedish Lapland. På tisdag presenteras resultaten på en konferens i Piteå.

– Konferensen blir en viktig mötesplats för alla som vill ha kunskap och verktyg för att öka platsers attraktivitet för såväl invånare som besökare och näringsliv. Deltagarna kommer att få ta del av flera spännande exempel på nytänkande platsutveckling och vår vetenskapliga analys av de pusselbitar som är centrala för ökad attraktivitet, säger Malin Lindberg, biträdande professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet och ledare av projektet Platsinnovation i Swedish Lapland.

Detta forsknings- och utvecklingsprojekt, som finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF), har pågått i två år och är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park. Huvudsyftet har varit att stärka besöksnäringen i Swedish Lapland, men också att bidra till ett mer attraktivt samhälle.

Ta ett helhetsgrepp

När resultaten presenteras på tisdag kommer entreprenörer från besöksnäringen att finnas på plats, liksom representanter för Swedish Lapland Visitors Board, Tillväxtverket, SKL (Sveriges kommuner och landsting) och riksdagen.

Centralt för en lyckad platsinnovation är att ta ett helhetsgrepp på en plats och komma bort från separerande stuprör mellan och inom myndigheter, företag och organisationer.

Platsinnovation syftar till att överbrygga åtskilda platsutvecklande processer inom stadsplanering, näringsliv, arbetsmarknad, boende, kultur, fritid och hälsa. Utvecklingsområden som behöver vävas samman är exempelvis samhällsutveckling inom kommunen, centrumutveckling inom handeln, destinationsdesign inom besöksnäringen och etableringsprocesser inom näringslivet.

– Nästa steg efter konferensen är att tillämpa verktygen för platsinnovation på olika typer av platser, som kommuner, regioner och destinationer. Verktygen kommer att finnas fritt tillgängliga på www.platsinnovation.nu, säger Malin Lindberg.

Malin Lindberg

Malin Lindberg, Professor

Telefon: 0920-491082
Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

I media

Taggar