Hoppa till innehållet
Mikael Sjödahl
Professor Mikael Sjödahl, projektledare för Sivpro. Foto: Ted Karlsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Sekundsnabb formmätning för industrin

Publicerad: 31 oktober 2017

Ett tekniksprång för industrin. Så beskriver professor Mikael Sjödahl, Luleå tekniska universitet, det nya mätkonceptet Sivpro som handlar om att automatiskt kontrollera form på produkter vid tillverkning.

– Sivpro-systemet gör det möjligt att på någon sekund kunna kontrollera att varje produkt eller komponent följer en ritning. En 3D-bild skapas med hjälp av synkroniserade kameror och jämförs sedan mot CAD-ritningen i en egenutvecklad programvara, säger Mikael Sjödahl.

15 års forskning

Sivpro (Shape Inspection by Vision in Production) är resultatet av 15 års forskning inom området formmätning i industrin, där forskningen letts av professor Mikael Sjödahl, projektledare för Sivpro samt ämnesföreträdare vid experimentell mekanik, Luleå tekniska universitet.

– Det handlar om att flytta mättekniken till den digitala världen. När man exempelvis tillverkar komponenter inom fordonsindustrin så är det stora kvalitetskrav på tiondels millimetrar.  Vi har drivit det från idé till färdigt koncept och det är inte ofta man får göra den resan som forskare. Det kommer att bli spännande att se var det landar, säger Mikael Sjödahl.

Mäter direkt i tillverkningsprocessen

Nyligen avslutades projektet Sivpro med lyckat resultat, också förklarat i filmen nedan. I samarbete med Volvo Cars i Olofström så kunde forskarna visa att det är möjligt att på ett fåtal sekunder kontrollera formen av tillverkade komponenter i befintlig produktionslinje. Tidigare har man varit tvungen att lyfta bort komponenten från tillverkningsbandet och göra en kontrollmätning, vilket tagit ungefär en timme. En målsättning med Sivpro-systemet, som nu fortsätter i projektet Sivpro 2, är alltså att kunna göra motsvarande mätning på endast en sekund.

Finslipning av tekniken

– Även om industrin kanske inte har behovet av att kunna utföra mätningar på en sekund, tror vi att det är tekniskt möjligt att nå dit. Mycket av innovationen ligger i mjukvaran, att kunna behandla de synkroniserade bilderna på ett snabbt sätt och omvandla det till en 3D-modell som jämförs med CAD-modellen. Hela systemet, inklusive mjukvaran, är utvecklad vid Luleå tekniska universitet och kärnalgoritmerna är utvecklade vid avdelningen för matematiska vetenskaper, säger Mikael Sjödahl.

Grundkonceptet för Sivpro är därmed på plats, nu handlar det om att förfina tekniken och anpassa den för industrin. Mikael Sjödahl ger ett par exempel på vad detta kommer att innefatta:

– Ett viktigt område för Sivpro 2 är att systemet ska presentera relevant data för användaren, det får inte bli för mycket data att ta hand om. Ett annat område handlar om att utveckla ett robust system som klarar en krävande industrimiljö med exempelvis damm och vibrationer.

Ser fler användningsområden

Sivpro-systemet har främst utvecklats för fordonsindustrin, men det går att använda på nästan alla tillämpningar som handlar om mätning av en form som sedan jämförs mot en ritning. Mikael Sjödahl ser tekniksprånget som början på - helt ny forskning.

– Jag hoppas man kan använda möjligheterna som det här systemet ger till att göra mer än att bara se om en produkt eller komponent överensstämmer med ritningen. Systemet ger mycket information om tillverkningsprocessen som går att använda för att svara på frågor som exempelvis: börjar pressarna bli slitna? Blir utfallet annorlunda när ett annat material används? Kan man använda utfallet till att styra processen på ett smartare sätt? frågar sig Mikael Sjödahl.

I media

Film om projektet Sivpro (som nu fortsätter med Sivpro 2)

Foto: Högskolan Väst

Kontakt

Mikael Sjödahl

Sjödahl, Mikael - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491220
Rum: E801 - Luleå»

Taggar