Hoppa till innehållet

Stark utveckling av besöksnäringen i Norrbotten

Publicerad: 21 december 2017

Hur har besöksnäringen i Norrbotten utvecklats mellan 2007 och 2015 – och vad krävs för att branschen ska fortsätta växa? Det har Luleå tekniska universitets Daniel Örtqvist och Thomas Ejdemo analyserat. Slutsatserna har sammanställts i en ny rapport, ”Hur mår besöksnäringen i Norrbotten?”.

Besöksnäringen i Swedish Lapland-området (Norrbotten och norra Västerbotten) har nära fördubblat sin omsättning mellan 2007 och 2015; från 3,3 miljarder kronor till 6,1 miljarder kronor per år.

– Hela näringen har förändrats, i vissa avseenden mognat, och gått mot en ökad specialisering. Företagarna var tidigare ofta mångsysslare som gjorde allt från att ordna övernattningar till transporter och att laga mat. I dag är det en tydligare nätverksekonomi, där olika aktörer är mer nischade och gör det de är bäst på, säger Daniel Örtqvist, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Han pekar på att turisterna som reser till regionen i dag ofta kommer mer långväga ifrån än de gjorde för tio år sedan.

– Det går att se en tydlig nytta av Swedish Lapland Visitors Boards arbete med att bearbeta externa marknader och det har blivit tydligare att primärfokus är på så kallade ”high end-kunder”. Icehotel har varit vägledande i att öppna för internationella, välbeställda turister.

Bra beslutsunderlag

Rapporten ”Hur mår besöksnäringen i Norrbotten” är en del av projektet Regional förnyelse, som drivs av Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet tillsammans. Projektets övergripande syfte är att stärka den regionala analysen inom olika områden.

– Att analysera en närings utveckling och sammanställa kunskapen i en rapport ger ett bra underlag för de tjänstemän och politiker som sedan ska fatta beslut som påverkar besöksnäringen, och även andra branscher. Det är väldigt viktigt att de som fattar beslut om hur regionen ska fortsätta utvecklas har bra beslutsunderlag, säger Daniel Örtqvist.

Mellan 2007 och 2015 betalades 232 miljoner kronor ut i projektstöd till företag inom besöks- och upplevelsenäringen i regionen. Daniel Örtqvist och Thomas Ejdemo har utvärderat vilken effekt dessa offentliga satsningar har haft. I rapporten skriver de:

”De offentliga satsningar som gjorts under tidsperioden har lett till nya och ökade investeringar samt till etablering av nya besöksnäringsföretag. (…)Offentliga satsningar har även bidragit till utveckling av turistisk infrastruktur och skapat förutsättningar för nya turister att besöka fler av länets besöksnäringsföretag. På motsvarande sätt har offentliga satsningar på besöksnäring också lett till regional samhällsutveckling genom bidrag till bland annat infrastruktur, skapande av arbetsplatser över regionen med ett specifikt bidrag till en sysselsättningsintensiv näring med jämställd anställning där viktiga bidrag också har kommit till inlandskommuner. Flera kommuner har nämnt betydelsen av besöksnäringen som en näring som skapar sysselsättning och marknadsför kommunen.”

Tror på stark tillväxt

Två tredjedelar av företagarna inom besöksnäringen i Norrbotten och norra Västerbotten tror på stark tillväxt de kommande åren. Det finns dock utmaningar att hantera för att detta ska bli verklighet.

Företagarna som intervjuats i studien lyfter bland annat tillgången till framtida kompetens – allt från utbildade kockar till marknadsföringsspecialister. Företagarna framhåller också behovet av en gemensam företrädare för näringen som kan samla och stödja näringens utveckling och tillväxt, liksom en utbyggd infrastruktur och en bra service. ”Att utveckla besöksnäringen är därför i stora drag en viktig lokal och regionalpolitisk fråga”, konstaterar Daniel Örtqvist och Thomas Ejdemo i rapporten.

– Det krävs att det finns en fullgod samhällsservice med fungerande skola, sjukvård och infrastruktur för att företagare i besöksnäringen ska kunna bo och verka på orter i regionen, säger Daniel Örtqvist.

– Besöksnäringen påverkas mycket av samhället i övrigt. Det är ju i mångt och mycket vårt samhälle och vårt sätt att leva som marknadsförs.

Kontakt

Daniel Örtqvist

Daniel Örtqvist, Professor, Huvudutbildningsledare

Telefon: 0920-492282
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Thomas Ejdemo, Doktorand

Telefon: 0920-493159
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Taggar