Hoppa till innehållet
NCC Pressfoto: Sten Jansin
NCC Pressfoto - Foto: Sten Jansin Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stöd för bedömning av byggnaders livscykelegenskaper

Publicerad: 13 december 2017

I ett nytt forskningsprojekt inom byggproduktion skall forskare vid Luleå tekniska universitet undersöka möjligheten att använda genetiska algoritmer och artificiell intelligens för att utvärdera en byggnads livscykelegenskaper i tidiga skeden.

Vid uppförandet av en ny byggnad skall inblandade investerare och andra beslutsfattare kunna göra bedömningar av till exempel materialval, energiprestanda och form i förhållande till byggnadens livscykel, drift och underhåll.

– Man ska exempelvis snabbt kunna se vad en minskning av mängden isoleringsmaterial i en vägg får för påverkan på den framtida prestandan. Sen tillkommer ju fler kriterier som till exempel väggens omfång och valet av isoleringsmaterial, säger Thomas Olofsson, professor inom byggproduktion vid Luleå tekniska universitet.

Många sådan val görs idag tidigt i byggprocessen när storleken, formen på bygganden bestäms och val av energikälla och ingående material görs för att göra en första uppskattning av byggkostnaderna.

– Vi vill ge beslutsfattarna möjlighet att kunna bedöma konsekvenserna av tidiga beslut i byggprocessen, säger Thomas Olofsson.

Projektet bedrivs i samarbete med Luleå tekniska universitets avdelning för industriell och hållbart byggande och NCC. Projektet kommer också att samarbeta med SBEs testbädd - Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln för import/export av BIM och GIS data.

Projektet finansieras av Smart Built Environment, ett strategiskt innovationsprogram för samhällsbyggnadssektorn i Sverige där ambitionen är att göra Sverige till ett globalt föregångsland inom digitalisering och hållbarhet. Detta projekt är ett av tio projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet och som får sammanlagt 6,3 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Thomas Olofsson

Olofsson, Thomas -

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493662
Rum: F946 - Luleå»