Hoppa till innehållet

Två projekt till priset av en workshop

Publicerad: 11 januari 2017

En ny typ av industriworkshop ledd av Attraktivt samhällsbyggande i samarbete med industrin har lett till godkännandet av två nya testbäddar som ska digitalisera byggbranschen.

Testbäddsprojekten ”Valla coach” och ”Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln” omfattar totalt 11,3 miljoner kronor. Projektet Valla coach leds av Luleå tekniska universitet och avser att med hjälp av digitalisering modernisera byggplatsen.

– Vi ska utveckla paket som innehåller mät- och analysmetoder och coachningsinsatser som effektiviserar arbetsprocesser i byggindustrin ute på själva arbetsplatsen, säger Lars Stehn, professor i Träbyggnad vid Luleå tekniska universitet.

Den andra testbädden leds av KTH och avser att skapa ett obrutet informationsflöde genom ett byggprojekts hela livscykel.

– Det finns i dag ingen nationell standard för utbyte av information om byggnader, infrastruktur och stadsdelar under ett byggprojekt. Vi vill utveckla nya tekniska lösningar och standardisera flödet. Alla samhällsbyggnadsprocesser bör ha tillgång till digital information med ett minimum av resurser för att underlätta planering och byggandet av det nya svenska samhället, säger Thomas Olofsson, professor i Byggproduktion vid Luleå tekniska universitet.

Nytt workshopkoncept ligger bakom idéerna

Det två projektidéerna uppkom under en ny typ av industriworkshop som pågick en och en halv dag under våren 2016. En blandning av nationella och lokala industrirepresentanter var inbjudna, bland annat BoKlok, Veidekke, Ikano Bostad, Lindbäcks Bygg, NCC, iTid, Tyréns, Design Evolution, Nordmark & Nordmark och Lantmäteriet.

– Genomförandet hjälper bolagens strategiska tänkande och planerande. De får en tydlig översikt om nuläget och hur framtidens industri ser ut. Och just att industrin hjälpte till att utveckla idéerna bakom projektansökningarna gör att företagen känner sig delaktiga och att de själva äger idéerna, säger Thomas Olofsson, professor i Byggproduktion.

Metoden kallas Consensus Innovation (CI) och är utvecklad på Luleå tekniska universitet av Mattias Bergström som i dag jobbar på LTU Business AB.

– För mig handlar en workshop om att få jobba och att driva arbetet framåt. Jag utvecklade en metod som grundas i att skapa samförstånd mellan deltagande aktörer. Metoden drar nytta av kunskapen hos alla deltagare i stället för att man för dem framåt i en fålla utan att skapa relevanta resultat, vilket är något jag upplever är ganska vanligt i många workshops, säger Mattias Bergström, PhD och affärsutvecklare på LTU Business AB.

Metoden är anpassad för varje enskild workshop men gemensamt är att man söker samsyn genom att göra en samlad nulägesanalys och att utifrån den skapa en vision om framtiden. Utifrån visionen formas en road-map med konkreta förslag för hur deltagarna bäst når visionen. I slutet smalnar man ner bilden för att skapa underlag till projektansökningar baserat på de bästa förslagen.

– Jag var lite skeptisk när vi kontaktade LTU Business. Jag visste redan då vad jag ville ha, trodde jag. Men efter workshoppen hade vi tre konkreta projektförslag och ca 50 sidor med idéer från industrin. Vi blev tvungna att skära bort stora mängder inför ansökan. I vanliga fall brukar det vara tvärtom. Det kändes fantastiskt. Som en intressant fortsättning har både jag och Thomas blivit kallade till möten med företag och de frågar direkt när vi ska göra det här igen, säger Lars Stehn, professor i Träbyggnad vid Luleå tekniska universitet.

Kontakta oss

Thomas Olofsson

Thomas Olofsson,

Telefon: 0920-493662
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lars Stehn

Lars Stehn, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491976
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Mattias Bergström

Mattias Bergström,

Telefon: 070-6777626
Organisation: LTU Business AB, Extern