Hoppa till innehållet
Ida Lindh
Ida Lindh ser nya möjligheter att fostra framtidens entreprenörer Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Utmanar undervisning om entreprenörskap

Publicerad: 20 juni 2017

Vad är det som framgångsrika entreprenörer gör för att lyckas? Forskaren Ida Lindh, Luleå tekniska universitet, utmanar i en doktorsavhandling skolans sätt att arbeta för att öka elevers möjligheter och intresse för att bli företagare.

- Min och tidigare gjord forskning visar att framgångsrika entreprenörer ofta är självreglerande, dvs att de är väldigt duktiga på att lära sig av motgångar och att använda erfarenheterna för att komma tillbaka på banan efter ett misslyckande, säger Ida Lindh. Att ta reda på hur entreprenörer lär sig och att elever får träna detta i skolan är viktigt för att uppnå EUs och de politiska mål som avspeglas skolans läroplaner.

Dagens läroplan för grundskolan präglas i hög grad av EUs och politikens intentioner som även syns i skolans läroplan där entreprenörskap går som en röd tråd. Nya rapporter om hur man fostrar duktiga entreprenörer finns i överflöd och ger avtryck i skolans sätt att nå uppsatta mål. Undervisningen bygger oftast på att ge elever möjlighet att prova på företagande och studiebesök i lokala företag. Fokus ligger på hur man ska vara, dvs vilken karaktäristik, som krävs för att lyckas som entreprenör.

Hinder för nya affärsidéer

I sin doktorsavhandling utmanar Ida Lindh gängse undervisning i entreprenörskap. Tidigare gjord forskning har fokus på att elever bäst tränas i att bli entreprenörer genom att göra saker ”på riktigt” i miljöer utanför skolan och i samarbete med lokalt näringsliv. Ida Lindhs studier visar att elevers samarbete med lokala företag ibland kan utgöra hinder för dem att skapa nya affärsmöjligheter och i stället kan leda till att de lotsas in i verksamheter som redan finns. Detta gäller oftare i små kommuner med begränsat näringsliv.

- Min avhandling handlar om att hitta kärnan i hur entreprenörer lär sig, säger Ida Lindh. Att förstå vad en framgångsrik entreprenör gör för att lyckas och hur de lär sig genom att vara duktiga på att reflektera, att vara medvetna om vad som motiverar dem och att träna sig att se olika perspektiv. Det är grunden för att förstå hur målen i läroplanen ska uppnås. Studierna visar att entreprenöriellt lärande i skolan inte bara måste betyda att man gör saker ”på riktigt” i samverkan med lokala företag. Här kan virtuella världar fungera lika bra och digitalisering kan ge unga kunskaper och motivation som man behöver som entreprenör.

Motgångar viktiga för lärandet 

Att skolan tar på sig rollen att träna unga i hur man blir duktigare på att lära sig och dra nytta av motgångar, är viktigt för att de politiska intentionerna att fostra fler framtida entreprenörer ska genomföras.

- Det här är kunskaper som man har nytta av överallt, säger Ida Lindh. Och elever som blir duktiga på att nyttja sådan kunskaper har även större möjligheter att bli framgångsrika entreprenörer.