Hoppa till innehållet

VR för ett bättre samhälle

Publicerad: 27 februari 2017

När Hampus Hugoson besökte sitt föräldrahem där han bott i 19 år noterade han något han aldrig tänkt på tidigare. Inget av husen i området hade entrédörren i markplan, det var trappor upp till varje hus. Denna insikt förändrade inriktningen på Hampus examensarbete om VR-teknik.

I examensarbetet "VR för ett bättre samhälle - Hur VR-teknik kan användas för att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar" inom programmet Civilingenjör Arkitektur undersökte Hampus Hugoson hur de som utformar våra hus och boendemiljöer hanterar tillgänglighet för funktionsnedsatta och i synnerhet rullstolsburna.

Rullstol - Examensarbete Hampus Hugoson

–  Generellt kan man nog säga att utemiljöerna har större brister vad gäller tillgänglighet än inomhus. En rullstolsramp som ser bra ut under designfasen kan kännas rätt otäck med snö och is på trottoaren nedanför, säger Hampus Hugoson.

Inför de djupintervjuer som genomfördes med tre deltagare från en arkitektfirma i Luleå och tre deltagare från WSP's byggprojekteringsavdelning i Stockholm skapade Hampus en VR-miljö där man simulerar att man sitter i en rullstol och tar sig fram med egen handkraft. Trots begränsad erfarenhet av programmering lyckades Hampus, i samråd med en expert från byggföretaget WSP, bygga en fungerade VR-miljö för ändamålet.

–  Det mest förvånande som framkom i mina intervjuer var att man helt fokuserar på att uppfylla de lagar och krav som finns rörande tillgänglighet. Ingen har undersökt hur det egentligen är att ta sig runt i den miljö de ska skapa med en rullstol, säger Hampus Hugoson.

Källa: Hampus Hugoson

Man kan dela in VR-teknik i två grupper; omslutande VR och desktop VR. Omslutande VR innefattar de hjälmar eller glasögon man sätter på sig för att uppleva den virtuella världen. Med desktop VR betraktar man den virtuella världen på en skärm. Till de stora användningsområdena räknas underhållning, kommunikation, medicin, militär, utbildning, konstruktion och arkitektur.

Handledare/examinator för detta examensarbete var Gustav Jansson och Jennie Sjöholm. Extern handledare var Anders Lisspers och Kristian Svensson från WSP. Opponent var Anders Jonsson.

Gustav Jansson

Jansson, Gustav - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491835
Rum: F934 - Luleå»
Jennie Sjöholm

Sjöholm, Jennie - Universitetslektor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491849

Taggar