Hoppa till innehållet
Foto LTU
Katarina Leijon Sundqvist använder värmekamera för att studera blodcirkulationen hos människor som lider av fenomenet "vita fingrar" Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Värmekamera mäter störningar i blodcirkulation

Publicerad: 18 juli 2017

Med hjälp av en värmekamera lyckas forskaren Katarina Leijon Sundqvist på ett snabbt och enkelt sätt studera skillnader i blodcirkulationen i händer hos människor som lider av Raynauds fenomen, även kallat ”vita fingrar”, och de som inte lider av detta fenomen.

Katarina Leijon Sundqvist mäter cirkulationen i handens ytliga blodkärl med hjälp av en värmekamera som registrerar avgiven kroppsvärme. Händerna hålls till exempel mot en nedkyld plexiglasskiva och värmekameran registrerar temperaturen på händerna och förändringar i blodcirkulationen.

Blodcirkulationen och den värmeväxling som sker i huden när händer utsätts för kyla, ser annorlunda ut hos människor med vita fingrar.

Två tydliga mönster

Katarina Leijon Sundqvists studier visar på två tydliga mönster när det gäller återvärmning av händer hos friska och hos dem som lider av vita fingrar-fenomenet. Hos dessa personer sker återvärmningen, det vill säga då blodcirkulationen åter är igång och gör händerna varma, betydligt långsammare än hos friska.  Detta kan utgöra hinder vid arbete utomhus eller vid utövandet av olika vinteridrotter. Dessa individer kan identifieras genom att temperaturen på fingertopparna analyseras, och detta utan att händerna kylts ned.

För personer med vita fingrar och för människor som lider av olika andra sjukdomar, som diabetes, kan användandet av värmekameror bidra till att man enkelt, och på ett tidigt stadium, kan identifiera till exempel inflammationer som kan leda till allvarliga komplikationer.

Tekniken ett bra komplement

– Att använda värmekameror kliniskt är ovanligt i Sverige, säger Katarina Leijon Sundqvist. Den snabba tekniska utvecklingen av användarvänliga små kameror gör att tekniken kan fungera som ett bra komplement då den är enkel och billig att använda.

Forskningen som presenteras i Katarina Leijon Sundqvists doktorsavhandling är ett samarbetsprojekt med Försvarsmakten i Boden och Luleåföretaget Performance in Cold. 

Taggar