Hoppa till innehållet
metoo
#MeToo och uppropen från olika yrkeskårer, bland annat inom akademin, har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier”

Publicerad: 28 november 2017

#MeToo och vittnesmålen i #Akademiuppropet har satt ljuset på sexuella trakasserier och övergrepp i samhället i stort och även inom universitetsvärlden.
– Från högsta ledning och vidare genom hela organisationen är det väldigt viktigt att markera att det råder nolltolerans mot alla former av trakasserier, säger Luleå tekniska universitets prorektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

#Akademiuppropet är undertecknat av 2 400 kvinnor som verkar inom universitetsvärlden. I en debattartikel i Svenska Dagbladet beskriver de exempel på sexuella övergrepp, maktmissbruk, och psykiskt våld på sina arbetsplatser.

Luleå tekniska universitet har, som utbildningsanordnare och arbetsgivare, ett ansvar gentemot studenter och anställda att förebygga och förhindra sexuella trakasserier och att utreda dem om de förekommer.

– Vi har i princip inga signaler om att trakasserier förekommer hos oss, men samtidigt är vi en stor arbetsplats och vi är inte naiva och tror att det inte kan förekomma. Vi uppmanar därför alla som har något att berätta att göra det, säger prorektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Bryta tystnadskultur

Universitetets HR-chef Tommy Viklund tror att det massiva genomslaget för #MeToo kan komma att leda till en samhällsförändring.

– När frågan är så högt uppe på agendan bryts tystnadskulturen. Den chef som i dag får kännedom om sexuella trakasserier måste agera kraftfullt, säger han och pekar på vikten av ett bra ledarskap och ett förebyggande arbete.

På Luleå tekniska universitet sker det förebyggande arbetet inom en rad olika områden:

  • Osäkra eller stipendiefinansierade anställningar kan vara riskfaktorer i sammanhanget. Luleå tekniska universitet har därför valt att ha en hög andel fast anställda medarbetare och doktorandanställningar i stället för stipendier.
    – Det är väl känt att om det finns en beroendeställning så ökar risken att trakasserier förekommer, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.
  • Det finns tydliga riktlinjer och rutiner för hur chefer ska agera om anställda eller studenter utsätts för sexuella trakasserier.
  • Universitetet har sedan 1980-talet arbetat strategiskt för att öka jämställdheten och för att få en jämnare könsfördelning bland professorer, doktorander och bland studenter på olika utbildningar.

– Vi har också integrerat ett jämställdhetsperspektiv i stora delar av vår verksamhet, bland annat rekryteringsprocessen, och jobbar strategiskt och systematiskt för att universitetet ska vara en jämlik och trygg arbetsplats för alla studenter och anställda, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.