Anders Hersinger
Anders Hersinger

Anders Hersinger

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Redovisning och styrning
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
anders.hersinger@ltu.se
0920-491095
A260 Luleå

Jag disputerade år 1998 på en avhandling om beslutsfattares användning av analogier som mentala modeller i ostrukturerade problemsituationer och blev professor i redovisning och styrning år 2011. Därefter har jag studerat riskbedömning bland banktjänstemän och revisorer samt ekonomistyrning, informationsteknologi och framgång i tillverkningsindustrin. Under senare år har jag handlett doktorander i forskning om controllerarbete i strategiska investeringsprojekt och produktionsnära ekonomistyrning hos gruvkoncernen LKAB. Jag medverkar också i projektet Business Index North som ska bidra till hållbar utveckling och värdeskapande i Arktis genom kartläggning av regionens ekonomiska utveckling, möjligheter och utmaningar.

ORCID iD 0000-0001-9748-1127

Publikationer

Artikel i tidskrift

Development of a model for economic control of loading in sublevel caving mines (2019)

Shekhar. G, Gustafson. A, Hersinger. A, Jonsson. K, Schunnesson. H
Mining Technology:Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy, Vol. 128, nr. 2, s. 118-128
Artikel i tidskrift

Hybrid accountants in the age of the business partner (2019)

exploring institutional drivers in a mining company
Karlsson. B, Hersinger. A, Kurkkio. M
Journal of Management Control, Vol. 30, nr. 2, s. 185-211
Artikel i tidskrift

Operations managers’ use of (ir)relevant management accounting information (2019)

A mixed-methods approach
Curry. A, Hersinger. A, Nilsson. K
The Nordic Journal of Business, Vol. 68, nr. 1, s. 5-33
Artikel i tidskrift

The rhetoric and practice of business research collaboration among high north universities (2019)

Dybtsyna. E, Hersinger. A, Middleton. A
Barents Studies, Vol. 6, nr. 1, s. 87-104
Artikel i tidskrift

The role of the controller in strategic capital investment projects (2019)

bridging the gap of multiple topoi
Karlsson. B, Kurkkio. M, Hersinger. A
Journal of Management and Governance, Vol. 23, nr. 3, s. 813-838