Hoppa till innehållet

Produktutveckling med ingenjörsskärpa

Publicerad: 14 december 2018

Under året har fem studentgrupper arbetat intensivt i projektkursen Sirius med skarpa uppdrag åt Volvo CE, Vattenfall, BAE Systems Hägglunds, Sandvik samt Skogstekniska klustret. Som vanligt var det imponerande resultat som presenterades och kommersialisering av några lösningar är att vänta.

– Vi har återigen haft en mycket lyckad omgång Siriusprojekt där flera av resultaten kommer att gå att kommersialisera, säger Magnus Karlberg, professor i datorstödd maskinkonstruktion och ansvarig för kursen.

Effektivare markberedning

I ett av årets arbeten har studenterna haft Skogstekniska klustret som uppdragsgivare och arbetat med projektet Future Forest Regeneration. Skogstekniska klustret är en organisation med tio företag i skogsmaskinbranschen som tillsammans arbetar med att utveckla teknik för morgondagens skogsbruk.

– Projektet handlar om att ta fram en lösning för maskinell markberedning och plantering av skog. Syftet är att effektivisera skogsföryngringsprocessen, minimera markskadorna och öka plantornas överlevnadsgrad. Plantering av skog sker idag mestadels för hand, bara en mycket liten andel utförs maskinellt, detta trots att flera försök för mekanisering har gjorts, säger Björn Svensson, som läser femte och sista året på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Gruppen är nöjd med slutresultatet då deras koncept står sig väl i konkurrensen inom markberedning.

– Även om några delar behöver vidareutvecklas så är vi nöjda med resultatet. Vi har tagit fram ett helhetskoncept som med stöd av beräkningar har visat sig vara konkurrenskraftigt jämfört med den vanligaste metoden i Sverige idag, vilket är markberedning med harvning följt av manuell plantering. Det som var roligast var att få lösa ingenjörsmässiga problem tillsammans med gruppen samt att vi har fått jobba kreativt. Kursen har lärt oss att ta fram en produkt med hjälp av produktutvecklingsprocessen vilken går som en röd tråd i projektet.

Längre livslängd för vattenkraftaggregat

En annan grupp har arbetat åt Vattenfall med att utveckla ett lager som ökar systemdämpningen och därmed reducerar vibrationer som uppstår i vattenkraftaggregat. I och med att slitaget minskar leder detta till lägre reparationskostnader och ökad livslängd för vattenkraftaggregatet.

– Vi är nöjda med resultatet! Vi har tagit fram lösningar som inte testats i vattenkraftverk förut, och för att undersöka hur dessa kommer fungera vi gjort simuleringar som senare kan valideras genom praktiska tester. Det roligaste i projektet var när vi gjorde konceptgenereringen. Då flödade kreativiteten och ingenting kändes omöjligt, säger Hannah Ihrström, student på civilingenjör maskinteknik.

Hon berättar hur gruppen fått lära sig att praktiskt tillämpa teorin bakom produktutvecklingsprocessen. Att kunna gå från idé, till koncept, och slutligen en färdig produkt.

– I Siriuskursen har jag verkligen fått prova på att arbeta som civilingenjör med allt vad det innebär. Jag tycker kursen ger en realistisk uppfattning av det kommande arbetslivet.
 

Projekten på Sirius 2018

BAE Systems Hägglunds: vidareutveckling av drivlinan till bandvagnen BvS10 Beowulf.
Sandvik Coromant: utveckla en fräschuck för skärande bearbetning.
Skogstekniska klustret: ta fram en lösning för maskinell markberedning och plantering av skog.
Volvo Construction Equipment: utveckla en maskin som är optimal för lastning och därmed minska onödiga transporter.
Vattenfall: utveckla ett lager som ökar systemdämpningen och därmed förlänger livslängden för vattenkraftaggregat.

Taggar