Dummy image
Dummy image

Helene Österlund

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
helene.osterlund@ltu.se
0920-492294
R121 Luleå

Heléne Österlunds huvudsakliga forskningsintresse handlar om dagvatten- och snökvalitet och inkluderar bland annat vilka föroreningar som förekommer i dagvatten och snö samt källorna till dessa. Forskningen baseras på provtagning av dagvatten och snö från stadsmiljö samt olika labbförsök. Undersökningarna syftar bland annat till att karakterisera de hårdgjorda ytor som finns i städerna och som kan läcka/avge föroreningar till det avrinnande dagvattnet, att studera i vilka kemiska former föroreningar transporteras i dagvatten samt föroreningars spridningsvägar i snö och smältvatten. För att bedöma i vilka olika faser och fraktioner föroreningarna förekommer i används olika mät- och provtagningstekniker såsom passiv provtagning med DGT (diffusive gradients in thin films) och ultrafiltrering. Genom åren har fokus legat på metaller och organiska föroreningar men under senare år har studierna utökats till att även inkludera mikroplaster och annat mikroskräp.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Metal size distribution in rainfall and snowmelt-induced runoff from three urban catchments (2020)

Lindfors. S, Österlund. H, Lundy. L, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 743
Artikel i tidskrift

Metal speciation in stormwater bioretention (2020)

Removal of particulate, colloidal and truly dissolved metals
Lange. K, Österlund. H, Viklander. M, Blecken. G
Science of the Total Environment, Vol. 724
Artikel, forskningsöversikt

The pollution conveyed by urban runoff (2020)

A review of sources
Müller. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Ingår i: Science of the Total Environment
Artikel i tidskrift

Building surface materials as sources of micropollutants in building runoff (2019)

A pilot study
Müller. A, Österlund. H, Nordqvist. K, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 680, s. 190-197
Konferensbidrag

Characterisation of Dissolved Metal Fractions in Urban Runoff (2019)

Lindfors. S, Österlund. H, Meyn. T, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. M
Paper presented at : International conference: Cities, Rain & Risk