Skip to content
Jarkko Erikshammar
Jarkko Erikshammar

Jarkko Erikshammar

Adjunct University Lecturer
Luleå University of Technology
Industrialized and sustainable construction
Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering

CV

Educational list of qualifications

Publications

Conference paper

A Test Platform of Viable Methods to Improve Productionand Learning onConstruction Sites (2019)

Simu. K, Räisänen. C, Erikshammar. J
Paper presented at : 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 7-8 May 2019, Tallinn, Estonia
Conference paper

Omvänd logistik inom industriellt byggande (2019)

En fallstudie av väderskydd för volymer inom flerfamiljshusbyggande
Erikshammar. J, Hofacker. M
Part of: PLANs Forsknings- ochtillämpningskonferens 2019, Artiklar från konferensen på Linköpings tekniska högskolaLinköping 23 – 24 oktober 2019, s. 1-275, 2019
Conference paper

Ökad samverkan i försörjningskedjan genom sälj- och verksamhetsplanering (2016)

En analys av ett SME sågverks metod och process
Erikshammar. J, Stehn. L
Part of: PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016, Logistik – teori möter praktik, s. 65-75, 2016
Conference paper

Aktivitet: Influenser från andra branscher (2015)

Lean och SCM i bygg – möjligheter och utmaningar
Erikshammar. J
Paper presented at : Brains & Bricks årskonferens : Logistik ‐ katalysator för effektivt byggande?" 12/11/2015 - 12/11/2015