David Sjödin och Vinit Parida
David Sjödin, biträdande professor i entreprenörskap och innovation, och Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation, ska undersöka hur företag kan skapa mer långsiktigt hållbara affärer genom att använda cirkulära affärsmodeller. Foto: Åsa Stubbfält Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt projekt ska hjälpa företag med hållbara affärsmodeller

Publicerad: 25 februari 2019

I ett nytt projekt ska forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med olika företag undersöka hur nya cirkulära affärsmodeller kan skapas och införas. Målet är att stödja en långsiktigt hållbar industri, som utnyttjar mindre material och resurser för att producera produkter och tjänster.

Många företag sätter i dag hållbarhetsfrågor högt på agendan. Det finns ett stort intresse för att hitta cirkulära affärsmodeller (CBM) med lösningar som minskar, återanvänder och återvinner material och energiresurser. I ett nytt projekt finansierat av Formas ska forskare vid Luleå tekniska universitet undersöka hur ett företag kan skapa, leverera och fånga värden på ett mer hållbart sätt.

– Vi ska titta på hur företag kan skapa mer långsiktigt hållbara affärer med sina partners. En pusselbit som saknas är rätt affärsmodeller, säger Vinit Parida, projektledare och professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Digitalisering ger nya möjligheter

Tillsammans med internationella samarbetspartners kommer Vinit Parida och David Sjödin, biträdande professor i entreprenörskap och innovation, att studera ett antal ekosystem inom bland annat gruvnäringen, byggbranschen, tillverkningsindustrin och skogsförädlingen.

Enligt forskarna öppnar digitaliseringen för mer hållbara sätt att göra affärer, då företag kan arbeta mer effektivt med exempelvis underhåll för att förlänga livslängden på produkter och minska miljöpåverkan. Ett lyckat exempel finns hos Volvo CE, som minskat koldioxidutsläppen för hjullastare med 95 procent genom att införa ny teknologi och ett så kallat fleet management-system som samlar in data om till exempel körbeteende och bränsleförbrukning

Annat sätt att tänka

Vinit Parida och David Sjödin konstaterar att införandet av cirkulära affärsmodeller i större skala i dag ofta misslyckas, eftersom det kräver ett radikalt annorlunda sätt att tänka.

– Vi genomför omfattande fallstudier för att studera hinder, drivkrafter och omställningsprocesser för cirkulär affärsmodellsinnovation i industriella ekosystem. Förhoppningen är att vi kan skapa värdefull kunskap om villkor och omställningsbehov för att underlätta och påskynda den cirkulära ekonomin i svensk industri, säger David Sjödin.

Forskarnas mål är att aktivt sprida resultaten från projektet inom den akademiska världen, industrin och övriga samhället.

– Att öka kunskapen om hur affärsmodeller kan omvandlas för cirkulär ekonomi och göra resultaten tillgängliga för en bredare publik är avgörande för en framgångsrik omställning av näringslivet, säger David Sjödin.

Kontakt

David Sjödin

David Sjödin, Biträdande professor

Telefon: 0920-491819
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Vinit Parida

Vinit Parida, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492469
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Taggar