Hoppa till innehållet
Abdolrasoul Habibipour, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Abdolrasoul Habibipours, Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Användarengagemang – ett komplext samspel

Publicerad: 22 oktober 2020

Användarengagemang i så kallade Living labs är en iterativ process som kännetecknas av ett komplext samspel mellan olika faser och aktiviteter. I sin doktorsavhandling visar Abdolrasoul Habibipour hur användare engageras i innovationsprocesserna och hur de förblir engagerade.

Att använda Living labs, det vill säga användardriven innovation, är ett välkänt tillvägagångssätt för innovationsarbete. I ett Living lab får frivilliga användare testa en ofärdig innovation men i en verklig kontext. Användarna får utforska, implementera och testa innovationer i mångkontextuella och verkliga miljöer med fokus på både sociala och tekniska aspekter. Syftet är att möjliggöra ett hållbart användarengagemang för heterogena användargrupper i innovationsprocesser.

Svårigheter och hinder

Men Living labs och användarengagemang medför också flera komplexa problem. Det kan till exempel vara svårt att observera och ha kontroll över hur innovationen används och svårt att få en heterogen grupp användare att ställa upp frivilligt.

– I min avhandling undersöker jag och diskuterar hur processen för frivilligt användarengagemang i en verklig kontext utformas. Målet var att ge förslag på ett ramverk som behandlar frågor om ett hållbart åtagande och användarengagemang genom att inkludera användarnas perspektiv, säger Abdolrasoul Habibipour.

Komplext samspel

Abdolrasoul Habibipours resultat visar att användarengagemang i ett Living lab är en iterativ process som kännetecknas av ett samspel mellan olika faser och aktiviteter. Processen inkluderar planering för engagemang, förverkligande av de planerade aktiviteterna och reflektion över de planer och åtgärder som syftar till att upprätthålla användarengagemang och utveckla användarnas engagemang för att använda innovationen i dagligen och regelbundet.

Forskningsresultatet av Abdolrasoul Habibipours avhandling kan hjälpa intressenter i Living labs, till exempel forskare och projektledare, att få bättre kunskap och förståelse för processen.

– Eftersom kärnan i en designprocess är användarna, bidrar resultaten dessutom till att stärka användarna i innovationsprocessen.

Kontakt

Abdolrasoul Habibipour

Abdolrasoul Habibipour, Universitetslektor

Telefon: 0920-492357
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik