Hoppa till innehållet
Margareta Sjöblom
Margareta Sjöblom. Foto: Karin Sjöberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Barndomens perspektiv viktigt i hälsofrämjande arbete

Publicerad: 20 april 2020

Erfarenheter genom livet och framförallt de vi fått som barn har betydelse i arbetet med att främja vår hälsa. Det har Margareta Sjöblom skrivit en avhandling om.
– Jag har intervjuat barn, vuxna och äldre och gjort analyser utifrån deras berättelser. Jag ville ge något tillbaka efter ett långt arbetsliv som psykoterapeut och psykolog, säger hon.

Efter pensionen började Margareta Sjöblom doktorera vid Luleå tekniska universitet. Hon är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Hon har arbetat inom bland annat barn- och ungdomspsykiatrin, med familjeterapi och som förskolepsykolog.

– Jag kände att jag ville ge något tillbaka genom den här undersökningen, efter de erfarenheter jag fått under min yrkesverksamma tid, säger Margareta Sjöblom.

Hennes avhandling heter Hälsa genom livet – fenomenet det inre barnet reflekterat genom händelser i barndomen upplevda av barn, vuxna och äldre i relation till hälsa och välbefinnande. Sammanlagt intervjuades 53 personer i åldrarna 9 – 91 år.

– Jag ville utforska vad det är som gör att människorna klarar av att ta sig igenom allt som kan hända dem under livet. Vilken betydelse barndomsberättelserna, både de bra och de dåliga minnena, har för människors välbefinnande. Det är viktigt att lyssna till livsberättelserna, säger Margareta Sjöblom.

Ritade teckningar

Hon har gjort intervjuer med vuxna och äldre. Barnen fick rita teckningar från en leksituation, som de sedan berättade om. Utifrån det materialet gjorde Margareta Sjöblom vetenskapliga analyser Studien presenteras i fyra vetenskapliga artiklar, varav den sista ligger för bedömning inför publicering i en vetenskaplig tidskrift. De övriga är redan publicerade.

– Det är viktigt att man har förståelse för att man bär med sig barndomen, det inre barnet, som har betydelse för hur vi mår och hanterar svårigheter. Vi har med oss alla åldrar vi haft genom livet och det får konsekvenser för hur vi bearbetar svårigheter och hur bra vi lyckas med det, säger Margareta Sjöblom.

Hon konstaterar att forskning visar på en utveckling mot att allt fler, barn, vuxna och äldre drabbas av mental ohälsa.

– Genom att få en större insikt i betydelsen av barndomsupplevelser och att alla människor har en inre förmåga att hantera motgångar kan forskningen det bidra till ett effektivare arbete och vara värdefullt för psykologer och andra som arbetar för att främja människors hälsa, säger Margareta Sjöblom.

Taggar