Hoppa till innehållet
Fredrik Nikolajeff
Fredrik Nikoljeff, professor i medicinsk teknik. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fredrik Nikolajeff utsedd till IVA:s prestigefulla 100- lista

Publicerad: 2 mars 2020

Fredrik Nikolajeff, professor i medicinsk teknik vid Luleå tekniska universitet, har av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valts ut till årets 100-lista över framstående forskare.
– Min forskning handlar om hållbar hälsa. Vi arbetar för att Parkinsons sjukdom ska kunna upptäckas i ett mycket tidigt skede, säger han.

Årets tema för den prestigefulla 100-listan, där Sveriges främsta forskare tas upp, är just hållbarhet. Forskarna på 100-listan ska bedriva högkvalitativ forskning som kan göra stor nytta för företag och samhälle.
– Jag är glad och hedrad över att få vara med, säger Fredrik Nikolajeff vid institutionen för hälsovetenskap.
Tillsammans med forskaren Saroj Kumar, som arbetar vid ett medicinskt universitet i New Delhi, undersöker han om det går att upptäcka Parkinsons sjukdom redan innan symptomen börjar synas.
– När symptom som skakningar visar sig kan de skadliga molekylära förändringarna ha påbörjats redan 20 år tidigare. Vi hoppas att man i framtiden kan diagnostisera sjukdomen i ett mycket tidigt skede genom att fånga upp dessa molekylära förändringar via ett salivprov, säger Fredrik Nikolajeff.

Samarbete med sjukhus

Forskarna arbetar redan idag med salivprover i Indien och Fredrik Nikolajeff räknar med att utrustning för det fortsatta arbetet ska installeras på Luleå tekniska universitet.
– Vi har samarbete med sjukhus i New Delhi och Akademiska sjukhuset i Uppsala, nu arbetar vi för att etablera samarbete med Sunderby sjukhus också.
Förhoppningen är att utveckla ett precist diagnostiskt test som kan hjälpa läkemedelsföretagen att utveckla bromsmediciner för Parkinsons sjukdom och andra demenssjukdomar.

– Och innan det finns mediciner utvecklade så kan ett test även hjälpa människor att göra livsstilsförändringar och förbereda sig innan besvären visar sig, säger Fredrik Nikolajeff.