Hoppa till innehållet
Foto: Åsa Älvstrand
George Nikolakopoulos, professor i robotik och automation vid Luleå tekniska universitet, ska bidra i IVA-projekt med att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet Foto: Åsa Älvstrand Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

IVA-mentorer gör forskning till innovationer

Publicerad: 10 mars 2020

Med projektet Research2Business, R2B, vill IVA stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. George Nikolakopoulos, professor i robotik och automation är en av tolv mentorer i Sverige som medverkar i projektet.

– Det är en jätteviktig pilot-aktivitet för att förbättra möjligheten för nya akademiska resultat att förverkligas som innovativa produkter. För mig är det en stor ära och ett stort ansvar att vara mentor för IVA R2B-programmet, säger George Nikolakopoulos.

Stärker samverkan

Målet med projektet är att förstärka och öka samverkan mellan forskare på högskolor och universitet och företag för allas gemensamma nytta. Utgångspunkten för är att fler framgångsrika samarbeten kring forskningresultat som utmynnar i innovationer eller annan affärsutveckling stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

– Hittills har jag agerat som mentor för en forskare som har en innovation relaterad till AI och produktionsindustrin. Mitt mentorskap har fokuserat på inledande råd för att skapa en affärsplan, introducera innovationen till fler liknande industrier (slutanvändare) och att ge råd om finansieringsmöjligheter och allmänna tankesätt på hur jag brukar agera, säger George Nikolakopoulos.

Spin offs inom nya tekniska områden

Som IVA-mentor vill han använda sin erfarenhet för att hjälpa till att skapa spin offs inom helt nya tekniska områden. Han kan erbjuda ett nätverksstöd baserat på sitt eget forskningsnätverk och ge finansieringsråd som kan stärka genomförandet och förkorta vägen till slutprodukten.

Han ser IVA-mentorskapet som en kvalitetsstämpel för alla framgångar som robotikgruppen vid Luleå tekniska universitet har uppnått de senaste åren. Att dela visioner, drömmar och ansträngningar med andra innovatörer runt om i Sverige, samtidigt som han som mentor hjälper och inspirerar andra att nå sina mål är en fantastisk och inspirerande aktivitet.

Ärofyllt uppdrag

IVA-mentorerna har ingen ekonomisk kompensation, men det har ingen betydelse i det här fallet.

– Äran och glädjen i att utföra denna roll har ett viktigare värde. Det är bara några få mentorer i Sverige som har valts ut som IVA-mentorer och att vi har tilldelats den rollen belyser Luleå tekniska universitetets tillämpade och innovativa karaktär, säger George Nikolakopoulos.

George Nikolakopoulos

George Nikolakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491298
Organisation: Robotik och artificiell intelligens, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar