Hoppa till innehållet

Innovationsdag om entreprenörskap och utveckling

Publicerad: 12 november 2020

Årets upplaga av Innovationsdagen vid Luleå tekniska universitet hölls som ett digitalt event på temat entreprenöriellt ledarskap, förändrade affärsmodeller och hur innovativa ekosystem bidrar till att skapa en attraktiv region.

Talarna bjöd på insikter från forskning och berättade om goda exempel på företag som innoverat sin affärsmodell i en föränderlig tid. 
– Vikten av företags kapacitet att utvecklas och anpassa sin affärsmodell blir allt mer betydelsefull för fortsatt tillväxt i en tid när samhället snabbt förändras, sa Johanna Carlsson, projektkoordinator för NorrlandsNavet – center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige, som stod värd för Innovationsdagen. 

Entreprenörskap som driver utveckling

Mats Westerberg, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, talade om entreprenöriella individers förmåga att skapa värde genom att utvecklas och ständigt ta till sig ny kunskap. Inom forskningen kring entreprenörskap definieras den entreprenöriella kompetensen genom akronymen MOSAIK, som står för mod, osäkerhetshantering, samarbete, ansvar, initiativ och kreativitet.
– Med dessa kompetenser får man handlingskraft att agera och se nya möjligheter som leder till utveckling och värdeskapande, berättade Mats Westerberg.

David Sjödin, biträdande professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, talade om hur man kan lyckas med affärsmodellsinnovation.
– Centralt är kundfokuset och vikten av att leverera lösningar som löser kundens problem och därigenom skapar värde, såväl som att anpassa den egna organisationen och dess partnerskap för att kunna nå förändring, sa David Sjödin.

Innovation för en attraktiv region

Per-Erik Andersson, strateg vid Region Norrbotten, lyfte hur innovativa ekosystem kan skapa en attraktiv region.
– Vi behöver fortsätta samverka och samarbeta med andra regioner och länder såväl som att stimulera satsningar på forskning, utveckling och innovationer för att skapa ökad, hållbar tillväxt. Att arbeta gränsöverskridande inom olika områden och sektorer förbättrar möjligheterna för nya innovativa företag, sa Per-Erik Andersson.

Förändrad affärsmodell gav nya kunder

Josefin Nilsson och Niklas Bodin driver tillsammans ACTAS-gruppen som innoverat sin affärsmodell. Företaget var från början inriktat på CE-märkning och certifiering främst för företag inom basindustrin. Det nya bolaget ACTAS Space bildades efter att grundarna sett stor potential att även kunna leverera kompetens och konsultstöd till företag inom den växande rymdindustrin.
– Vårt mål är att skapa synergieffekter mellan basindustrin och den växande rymdindustrin, berättade Josefin Nilsson.

Universitetet som innovationsmotor

Viktoria Mattsson, chef för Samverkan, Extern finansiering och Innovation vid Luleå tekniska universitet, beskrev universitetets roll som innovationsmotor och berättade om några av de samverkansprojekt som universitetet driver eller är involverade i, exempelvis Knowledge Transfer Partnerships, Mötesplats Social Innovation, NorrlandsNavet och LTU Professional Education.

Inspiration till att våga tänka stort

Dagen avrundades av Eric Thyrell, nominerad till årets talare 2019, som höll en inspirerande och humoristisk föreläsning om att våga tänka nytt, hitta sin inre glöd och modet att möta förändring i utmanande tider.