Hoppa till innehållet

Innovativ teknik på samiska museer

Publicerad: 14 maj 2020

Virtuell och förstärkt verklighet, hologram, spelifiering och interaktivt berättande. I ett nytt projekt samarbetar forskare från Luleå tekniska universitet med tre samiska museer för att med hjälp av interaktiv teknologi skapa ett utställningsspråk med utgångspunkt i det samiska kulturarvet.

Sámemusea Siida i Finland, Ájtte i Sverige och Saemien Sijte i Norge, har alla en central position när det gäller att presentera samisk kultur. Syftet med projektet är att ur ett samiskt perspektiv skapa ett utställningsspråk som kan användas i museer och utställningar.

– Den övergripande målsättningen är att utställningsspråket ska stärka den samiska identiteten. Projektparterna hoppas att det ska öka vitaliteten i det samiska samhället och attraktionskraften i deras regioner, säger Teemu Laine, biträdande professor i distribuerade datorsystem.

– Det är också ett viktigt projekt för oss i forskargruppen i distribuerade datorsystem. Vi får möjlighet att stärka och utveckla vår forskning inom området interaktiv museiteknik.

Kreativt nytänkande

Tillsammans med doktoranderna Joo Chan Kim och Henrique Rossi och ett designteam vid University of Lapland, kommer Teemu Laine att utveckla interaktiva tekniska piloter till de tre deltagande museerna. Det kan röra sig om exempelvis virtuell och förstärkt verklighet, hologram, spelifiering och interaktivt berättande. Några av piloterna ska dessutom göras tillgängliga på distans för att ytterligare betona vikten av gränsöverskridande kulturupplevelser.

– Vårt mål är att skapa engagerande och trevliga upplevelser med den samiska kulturen i fokus och för flera olika målgrupper, säger Teemu Laine.

Forskarnas arbete var tänkt att utgå från workshoppar i samverkan med till exempel museikuratorer, andra forskare, museibesökare, sametingsledamöter och konstnärer. På grund av covid-19 får projektet dock hitta alternativa kreativa vägar.

– Alla planerade workshoppar är inställda för närvarande. Nu genomför vi istället arbete med hjälp av olika nätbaserade verktyg. Det är inte lätt, men vi har en stark projektgrupp och kommer övervinna hindren tillsammans, säger Teemu Laine.

Tre piloter – tre teman

Det samiska utställningsspråket ska utvecklas inom ramen för tre utställningspiloter. Varje pilot har ett tema: trumman, samisk dräkt och förlusten av ett språk. Piloterna kommer att bli en permanent del av utställningarna på Sámemusea Siida, Ájtte och Saemien Sijte.

– Utifrån vårt perspektiv hoppas vi så klart att piloterna ska fungera felfritt och att allas behov blivit tillmötesgångna. Vi hoppas också att piloterna ska vara en del av museernas utbud under många år framöver och uppskattas av besökare även efter att projektet avslutats, säger Teemu Laine.

Kontakt