Hoppa till innehållet
Åsa Gardelli, Peter Parnes, Josef Hallberg, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Forskarna Åsa Gardelli, Peter Parnes och Josef Hallberg vid Luleå tekniska universitet, ska ta fram en app som ska hjälpa barn och unga i särskolan att förbättra sin läsförmåga. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Läslust - dataspelsteknik för bättre läsförmåga

Publicerad: 30 januari 2020

En applikation ska hjälpa barn och unga i särskolan att förbättra sin läsförmåga. Förhoppningen är att bättre läsförmåga kan bidra till större delaktighet i samhället. – Vi ska undersöka om dataspelsteknik kan öka läsintresset, säger Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem.

Läsförståelse är en viktig och central förmåga för utbildning, lärande och för möjligheten att vara delaktig i samhället. Dagens digitala samhällsutveckling ställer dessutom nya krav, krav som kan vara extra svåra att leva upp till om du har en intellektuell funktionsnedsättning.

– En central del av projektet handlar om att undersöka hur en digital applikation kan hjälpa personer i lässvårigheter att lära sig läsa. Appen kommer användas aktivt i undervisningen på särskolan och når alltså direkt den tilltänkta målgruppen, säger Peter Parnes. 

Digital interaktion

Barn och ungdomar i särskolan i Luleå kommun ska vara delaktiga i utvecklingen av applikationen, LäsLust, till exempel genom workshoppar och praktiska prov. Eleverna i särskolan kommer att få teckna och skapa berättelser, material som används för att skapa digitala representationer i ett interaktivt spel. I spelet formas barnens berättelser med bilder och ord. Läsförståelse och val påverkar berättelsens handling vilket i sin tur leder till återspelbarhet. Utformningen av applikationen sker iterativt, deltagarna kommer få prova olika förslag på applikationens utformning och sedan återkoppla det till forskarna som sedan gör önskade förändringar.

– Vi ska undersöka om det är möjligt att till exempel tillämpa dataspelsteknik och därigenom hitta ett bra hjälpmedel, förklarar Peter Parnes som tillsammans med Josef Hallberg, biträdande professor i distribuerade datorsystem, framför allt kommer ansvara för den tekniska utformningen.

Aktivt samarbete

Åsa Gardelli är biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Hon förklarar att ett specialpedagogiskt fokus kommer att vara vilken betydelse den läsfrämjande applikationen har för elevernas delaktighet.

– Vi bidrar med det pedagogiska och specialpedagogiska perspektivet i arbetet med app-utvecklingen. Just samarbetet mellan specialpedagogik, dataspelsteknik, bibliotek, särskola och skola gör det här till ett extra spännande projekt. 

Förutom att användas i särskolan kommer appen också så småningom att finnas tillgänglig för gratis nedladdning och demonstration på stadsbiblioteket i Luleå.

Taggar