Hoppa till innehållet
Studentprojekt industriell ekonomi

"Luleå behöver främja entreprenörsandan"

Publicerad: 13 januari 2020

Vad skulle kommunerna kunna göra för att få fler företag att startas, och hur ligger olika kommuner i landet till när det gäller entreprenöriell aktivitet? Det har några studenter på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi undersökt.

– Det pratas mycket om kommuners ekonomi och vad som får en kommun att gå bra. En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att det startas nya företag, säger Oscar Blombäck.

Om det startas nya företag ökar den ekonomiska tillväxten i regionen, sysselsättningsgraden ökar och arbetslösheten minskar. Regionalekonomisk tillväxt bidrar i sin tur till förbättrad hälsa och utbildning och därmed till en högre levnadsstandard.

Föreningslivet är viktigt

Studien som studenterna har gjort utgår ifrån fyra faktorer som är avgörande för om företag startas i en kommun eller inte: institutionella, finansiella, kunskapsmässiga och sociala förutsättningar. Studien visar att de tre senare är av störst betydelse.

– Vi har sett att det som spelar störst roll är de sociala förutsättningarna i form av exempelvis föreningsliv. Entreprenöriella idéer föds ofta när människor träffas i rätt kontext, till exempel via föreningar. Genom att främja föreningslivet kan kommunerna skapa förutsättningar för att nya företagsidéer ska födas, säger Oscar Blombäck.

Studien visar också att fler långlivade företag startas på orter som ligger nära ett universitet samt att de finansiella förutsättningarna, det vill säga hur lätt det är att skaffa kapital, spelar stor roll.

Hur ligger Luleå till bland kommunerna?

– Luleå ligger på plats 99 av 290 när det gäller antal uppstartade företag per invånare. De ligger på topp 25 på flest högutbildade i kommunen och på plats 14 på antalet bankanställda. Det är bra. De ligger däremot sämre till när det gäller de sociala förutsättningarna, de skulle behöva främja föreningslivet mer. De skulle också kunna belysa entreprenöriell framgång mer genom att lyfta fram entreprenörer som gör bra saker, säger Marcus Dahlén.

Vad behöver Luleå göra för att främja entreprenörsandan?

– Luleå behöver bli bättre på att få studenter att stanna kvar efter sina universitetsstudier. Luleå kommun och Luleå näringsliv behöver öka närvaron på universitetet så att studenterna får reda på vilka möjligheter som finns om man bor kvar här. Annars flyttar unga människor hit för att plugga och sen flyttar de iväg och startar företag någon annanstans, säger Henrik Eklund.