Hoppa till innehållet
Birgitta Bergvall-Kåreborn
Birgitta Bergvall-Kåreborn Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Luleå tekniska universitet skriver under Magna Charta Universitatum

Publicerad: 7 april 2020

900 universitet från 88 olika länder har skrivit under deklarationen om akademisk frihet och universitetens roll i samhället. I år är det Luleå tekniska universitets tur.

1988, när universitetet i Bologna firade sitt 900-årsjubileum, tillkom Magna Charta Universitatum, en internationell deklaration om akademisk frihet och institutionell autonomi som riktlinjer för god styrning och förståelse för universitetens roll. Syftet är att uppmärksamma de djupa värderingarna som finns i universitetstraditioner och uppmuntra till starka band mellan universitet.

1988 undertecknade 388 rektorer och huvudmän från universitet Magna Charta Universitatum, som ses som de europeiska universitetens rättighetsförklaring. Sedan dess har ett stort antal universitet från hela världen anslutit sig, vilket Luleå tekniska universitet nu också gör.

För Luleå tekniska universitet betyder en underskrift att man tydligt visar att universitetet står upp för värderingar och principer gällande akademisk frihet. Prorektor Pär Weihed menar att det i vissa andra länder finns tendenser att politiken styr den fakta som kommer från universiteten. Därför tycker han att det är en självklarhet att skriva under deklarationen och visa att Luleå tekniska universitet står för universitetens autonomi och frihet från politisk kontroll av vilka forskningsresultat som får spridas.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, menar att ett universitet är och måste vara en organisation som tar fram och sprider kunskap, och att det då är det viktigt med autonomi.  

- Luleå tekniska universitet är drivande både när det gäller att identifiera och synliggöra samhällsutmaningar men också när det gäller att utveckla ny kunskap och lösningar. För att lärosäten på ett effektivt sätt och med hög kvalitet ska kunna genomföra dina uppdrag är autonomi, frihet i forskning och utbildning samt internationell mobilitet och samverkansmöjligheter avgörande, därför vill vi självklart visa att vi står bakom Magna Charta Universitatum säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.