Hoppa till innehållet

Naturbaserad omsorg för behandling av stress

Publicerad: 27 april 2020

Naturbaserad omsorg är fokus för projektet Nordic NaBS, som bedrivs vid Luleå tekniska universitet. Nu har ett antal företag gått in i försöksverksamheten för att utveckla sina verksamheter.
– Man vet att naturbaserade aktiviteter minskar stressnivån och påverkar hälsan positivt , säger Gunilla Johansson, doktorand vid institutionen hälsovetenskap.

Syftet med projektet Nordic NaBS, New Nordic Nature Based Service Models , är att undersöka hur entreprenörer inom naturresursbranschen kan samverka med olika aktörer. I projektet ingår förutom Luleå tekniska universitet även universitet och högskolor i Finland samt Region Norrbotten.
Tidigare har deltagarna fått medverka i workshops, som bland annat handlat om samverkan mellan företag och intressenter inom hälso- och sjukvård, social omsorg och pedagogisk sektor. Därefter har de aktuella företagen arbetat med tjänstedesign, om vad de vill erbjuda och till vem.

– Jag skriver en doktorsavhandling om naturbaserad omsorg vid stressrelaterad ohälsa och medverkar även i det här projektet. Intresset för naturbaserade tjänster ökar som en motvikt till all teknik och förväntan på att vara uppkopplad, säger Gunilla Johansson, som doktorer inom omvårdnad.

Praktiska försök

Nu har projektet gått ett steg vidare där praktiska försök med företag genomförs. Ett av dem är Morrringens AB grön hälsa och omsorg i Boden som drivs av Nina Vikström.
Hon har redan i dag verksamheter inom grön omsorg, som rekreation och rehabilitering för personer som har behov av arbetsrehabilitering, arbetsträning, arbetsutredning, praktik eller utbildning.

– Jag har ett stort utbyte av Nordic NaBS. Man får träffa andra från liknande företag. Jag vill prova idén med skogsbad, en tjänst som jag i första hand hoppas kunna sälja till Region Norrbotten. Det borde bli en självklar del i rehabilitering och skrivas ut på recept, säger Nina Vikström.
Skogsbad innebär att gå ut i skogen med vägledning för att använda alla sinnen. Forskning har visat på att det minskar stress och ökar välbefinnandet.

Gunilla Johansson berättar att totalt ska nio företag inom naturbaserad omsorg delta, fördelat under tre terminer.
– Syftet är att utveckla affärsmodeller i grön omsorg som passar vår del av landet, inte minst under de delar av året som vi har snö, säger Gunilla Johansson.

Taggar